2017. december 21., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-21

2017. december 21. - Csütörtök

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik
városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott
a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így
kiáltott:
"Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!
Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
neked!"
Lk 1,39-45
Elmélkedés:
Miután Mária az angyali üdvözletből nem csak azt tudta meg, hogy
gyermeke fog születni, hanem arról is értesül, hogy rokona, Erzsébet
szintén gyermeket vár, elindul, hogy felkeresse őt és segítségére
legyen a szülés előtti hónapokban. Látogatása alkalmával személyesen
meggyőződhet arról, hogy az angyal igazat mondott, Erzsébet valóban
áldott állapotban van. Erről olvasunk a mai evangéliumban.
Két gyermeket váró leendő édesanya találkozása ez, amely során
megosztják egymással örömüket. Erzsébet Isten irgalmáért hálás, immár
elmúlt szégyene, a gyermektelenség, Isten megáldotta őt. Mária
születendő gyermeke szintén Isten irgalmasságának gyümölcse.
Mindkettőjükkel csodát tett Isten. Erzsébet idős kora ellenére fogant,
Mária pedig annak ellenére, hogy szűz. Az isteni közreműködésnek,
tevékenységnek köszönhető, hogy most mindketten gyermeket várnak.
Találkozásuk során közlik egymással örömüket és erősítik a másik
örömét.
Csatlakozzunk most lélekben Mária és Erzsébet öröméhez! Hiszen mi is
egy gyermek születését várjuk, Jézusét, s már csak néhány nap van
születésének ünnepéig. Erzsébet szavai szerint Mária azért lehetett
valóban boldog, mert hitt az Úr szavának, hitte, hogy Isten ígérete
beteljesedik. Hiszem-e, hogy Jézus személyében beteljesedik Isten
ígérete, azaz benne a Megváltó jön el közénk?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! A karácsony közeledtével fokozódik bennünk a
nyugtalanság, az izgalom. Szeretnénk néha lassítani az adventi napokat,
máskor pedig siettetnénk az ünnep érkezését. Amikor majd végre
elkezdünk ünnepelni, rögtön szeretnénk megállítani az időt, hogy az
ünnep ne érjen véget, a karácsony tartson tovább és az a béke, nyugalom
és öröm ne csak néhány napig, hanem egész éven keresztül tartson.
Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy földi életünk éveiben,
évtizedeiben, és köszönjük, hogy az örökkévalóságba hívsz minket.
Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a betlehemi Gyermekhez!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171221.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum