2017. december 20., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-20

2017. december 20. - szerda

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten
elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki
jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve
Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben
és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a
Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor megkérdezte az angyalt:
"Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az angyal ezt
válaszolta neki: "A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten
Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant
öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják
az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária így szólt: "Íme,
az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!" Ezután az
angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Elmélkedés:
Keresztelő János születésének hírüladása után Jézus születésének
hírüladása következik, ezt olvassuk a mai napon. A helyszín már nem a
jeruzsálemi templom, hanem egy egyszerű ház Názáretben. A főszereplő,
az üzenet címzettje nem egy papi rendbe tartozó személy, hanem egy
fiatal lány, Mária. Lukács evangélista itt már az isteni hírnököt, az
angyalt is megnevezi. Gábor angyal ismerteti Máriával Isten tervét,
miszerint őt választotta ki arra, hogy a Megváltó anyja legyen. A két
hírüladás között persze más különbségeket is felfedezhetünk. Zakariás
hitetlenségével szemben áll Mária hite, elfogadása. Zakariás azért
gondolja azt, hogy nem születhet gyermeke, mert ő és felesége is
idősek. Mária szintén elcsodálkozik az üzenet tartalmán, azon, hogy
gyermeke fog születni, s ennek oka az, hogy még nincs férjnél,
jegyességben él Józseffel. De mégsem kételkedés ez, hiszen amikor
magyarázatot kap az angyaltól, akkor kifejezi hitét és kifejezi
készségét, hogy mindenben engedelmes szolgálója lesz Isten megváltó
tervének. Igenjével elfogadja az üdvösség rendjében neki szánt
feladatot. Arra is érdemes figyelmet szentelnünk, hogy az angyali
üdvözletből mit tud meg Mária és mit tudunk mi meg a születendő
gyermekről. Az angyal legfontosabb kijelentése így hangzik: "Isten
Fiának fogják őt hívni."
Az adventi készület utolsó napjaiban a következő kérdésre igyekezzek
válaszolni: Hiszem-e, hogy Jézus a Megváltó, ő az Isten Fia?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Én Uram és én Istenem, milyen titokzatosak a te csodáid! Olyanok
vagyunk itt a földön, mint az együgyű pásztorfiúk: azt hisszük néha,
megértünk téged. De hogyan lehetne ez igaz, amikor önmagunkat sem
értjük meg?
Avilai Szent Teréz
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 19-ig 552 személy 3540 könyvre küldött
adományt és 3535 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 20.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171220.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum