2017. november 18., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-11-18

2017. november 18. - Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül
kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: "Az egyik
városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott.
Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte:
"Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig
vonakodott, aztán mégis így szólt magában: "Noha Istentől nem félek,
embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy
igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: "Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró.
Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik
éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom
nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy
amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8
Elmélkedés:
Még a buzgó, vallásos emberekkel is előfordul, hogy szentgyónásaik
alkalmával arról panaszkodnak, hogy bizony időnként fárasztó számukra a
mindennapi imádkozás. Mások azt állítják, hogy a napi munkában annyira
elfáradnak, hogy nincs erejük imádkozni. Ebben azért erős túlzás van,
ők vélhetően inkább önmagukat próbálják felmenteni hanyagságuk miatt.
El kell ismernünk, hogy nem csak a munka, de az ima is lehet néha
valóban fárasztó. Az is előfordul, hogy valaki nem elég kitartó, s ha
nem teljesülnek azonnal vagy rövid időn belül a kérései, akkor
abbahagyja az imádkozást, mert belefáradt. Jézus azt kéri, hogy legyünk
kitartóak az imában. Ezt könnyen értjük csupán a kéréseinkre, pedig az
istendicséretre és a hálaadásra is vonatkozik.
Az özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló történet azt tanítja,
hogy a kitartó kérés meghozza eredményét. Arról se feledkezzünk meg,
hogy Isten talán a hitünket, az állhatatosságunkat akarja próbára
tenni. Ha valami valóban fontos számunkra lelki fejlődésünkhöz, akkor
kérjük bátran Istent annak megadásáért. Gazdagságot és mérhetetlen
vagyont nem érdemes kérnünk Istentől, de lelki kincseket és kegyelmi
segítségét igen. Egyedül Istentől érdemes kérnem mindazt, ami életem
boldogságához és az örök élethez szükséges.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézusunk! Te örömhírt hirdettél az embereknek és olyan
igazságokat tanítottál, amelyek emberségünk legmélyét érintik. Te azt
várod tőlünk, hogy ne kényszerből, hanem önként és szeretettel
kövessünk téged. Te azt kéred tőlünk, hogy keresztutadon is kövessünk.
Érted és az üdvösség reményében lemondunk a kényelemről, az evilági
előnyökről és személyes érdekeinkről. Nem ragaszkodom régi életemhez,
hanem élek az új élet lehetőségével, amelyet te adsz. Töltsd el
szívemet az újrakezdés örömével! Töltsd el szívemet az irántad való
őszinte szeretettel! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171118.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum