2017. november 17., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-11-17

2017. november 17. - Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: "Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső
hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a
napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn
tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy
elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére!
Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti,
megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten
lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.
Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.
Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják." A
tanítványok megkérdezték: "Hol lesz ez, Uram?" Azt felelte: "Ahol a
holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus arra emlékeztet minket, hogy tanítványainak
minden korban hűségesen kell várniuk az ő újbóli eljövetelét, az
Emberfia érkezését. Az apostoli időkben, amikor Lukács megírja
evangéliumát, a keresztények között általánosan elterjedt vélemény
volt, hogy Jézus eljövetele hamarosan, talán néhány éven belül
bekövetkezik. Az idő múltával és az eljövetel késlekedésével a
felkészülés elsődlegessége mellett megjelent a hűséges várakozás
fontossága is. Az üldözések idején már komoly gondot okozott annak
megválaszolása, hogy miért késlekedik az Úr tanítványainak
megmentésével? A keresztény közösségek lassan megértik, hogy Isten
országának megvalósulása nem azonos az Úr második eljövetelével. Az
előbbi megvalósulása már elkezdődött és annak növekedéséért a
keresztényeknek tenniük kell, az utóbbi megvalósulására még várni kell.
Isten országának megvalósulása nem egyik pillanatról a másikra történik
és nem köthető ahhoz sem, hogy Jézus ismét eljön a világba. Isten
országa már jelen van a földön, csak észre kellene vennünk. Aki Jézus
tanítványaként állandóan Isten országában él, az mindig felkészült
Jézus érkezésére. Isten országának jelenléte bizonyosság. És az Úr
ígérete alapján azt is biztosra vehetjük, hogy Jézus újra el fog jönni,
megújítani a világot.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171117.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum