2017. november 16., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-16

2017. november 16. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten
országa. Ő ezt válaszolta: "Isten országa nem jön el szembetűnő módon.
Nem lehet azt mondani: "Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa
köztetek van." Azután tanítványaihoz fordult: "Jönnek napok, amikor az
Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok.
Mondják majd nektek: "Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek,
és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a
másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban
sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a
nemzedéktől."
Lk 17,20-25
Elmélkedés:
Sokszor nehéz pontos választ adni arra a kérdésre, hogy mikor történik
meg egy esemény. Az időpont meghatározásakor a pontosság ugyanis
egészen relatív lehet. Mikor indul a vonat? Svájcban másodperc pontosan
indítják a járatokat, tőlünk keletre az sem probléma, ha ezen a héten
nem megy a vonat, majd a jövő héten elutazik mindenki, aki akar. Mikor
kezdődik a szentmise? Egyes helyeken, főként városokban pontosan kell
kezdeni a szentmisét, mert különben nem érik el a buszjáratot a mise
után a hívek. Máshol ez nem volna annyira fontos, de a pap erénynek
tartja a pontosságot. Némely faluban pedig csak akkor kezdődik mise,
amikor a tejfelvásárló már végigért a településen, és munkájuk után az
asszonyok odaértek a templomba. Számukra nem jelent problémát, ha fél
órával később kezdődik a szentmise és emiatt később érnek haza.
Mikor jön el Isten országa? - kérdezik Jézustól az evangéliumban. Vajon
meg lehet ezt pontosan határozni? És vajon az időpont a lényeg ebben a
kérdésben? Az Isten országának eljövetelével kapcsolatban talán
teljesen felesleges annak ideje utáni tudakozódásunk. Hiszen van,
akinek soha nem jön el, vagy soha nem veszi észre, hogy eljött. Mások
viszont állandóan Isten országában élnek, számukra az ország egy mindig
jelenlévő valóság. Isten országának nem lehet észrevenni a kezdetét,
vége viszont nem lesz.
Számodra eljött már?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171116.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum