2017. november 11., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-11-11

2017. november 11. - Szombat, Tours-i Szent Márton püspök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia
eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a
juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a
baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: "Jöjjetek, Atyám
áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített
országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti
innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti
betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és
ti meglátogattatok!" Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor
láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni,
hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk
volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk
betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a király így
felel: "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek!"
Mt 25,31-40
Elmélkedés:
Ki ne ismerné a ma ünnepelt Szent Márton püspök életéből azt a
jelenetet, amikor Amiens városának kapujában megosztotta köpenyét a
téli hidegben didergő koldussal? Bár katonatársai kinevették, Márton
jól tudta, hogy helyesen, Krisztushoz méltó módon cselekedett, bár
ekkor még nem volt megkeresztelve, hanem csak hittanuló volt.
Cselekedetének helyességét igazolja, hogy éjszakai látomásában maga az
Úr mutatta a mennyben az angyaloknak a Mártontól kapott fél köpenyt. A
mai evangéliumban ezt olvassuk: "Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" Az Úr
úgy vette, hogy a koldus személyében Márton ővele tett jót.
Szent Márton cselekedete a felebaráti szeretet nagyszerű példája. Ezen
egyetlen tettéért azonban aligha avatták volna szentté az egykori
Savaria, a mai Szombathely szülöttét, később a franciaországi Tours
városának püspökét. Nem is ez volt életében az egyetlen jótett, de
ettől ismertté, híressé vált. Sok más jótettel is törekedett az
életszentségre, mintha csak az lett volna életének vezérelve, hogy
mindennap valami jót tegyen. Legyen meg bennünk is az a szándék, hogy
naponta jót teszünk egy rászorulóval, akiben Krisztust ismerhetjük fel,
akinek személyében magának az Úrnak nyújtunk segítséget. A
jócselekedetek sosem maradnak mennyei jutalom nélkül. A nagylelkűség
nem vár ennél többet.
(c) Horváth István Sándor!


Imádság:
Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk
követésedre, mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az
örök életre. Te mutatod meg számunkra az üdvösség felé vezető utat.
Téged szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, akikben a te arcod
vonásait látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert
szeretnénk az igazak közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes
életünkben megvalósuljon Isten uralma és közösségeinkben megvalósítsuk
Isten országát! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171111.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum