2017. november 9., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-11-09

2017. november 9. - Csütörtök, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és
galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor
kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból,
ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig
szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt
mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát
vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: "Emészt a
házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: "Negyvenhat
esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő
azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból,
tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és
Jézus szavainak.
Jn 2,13-22
Elmélkedés:
A mai napon a Lateráni Szent János-bazilika felszentelését ünnepelik a
keresztények világszerte. Ez a bazilika a római pápa székesegyháza,
valamint "a város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és
feje." A bazilika a Kr. utáni IV. század elején épült Nagy Konstantin
császár kezdeményezésére és I. Szilveszter pápa szentelte fel 324-ben a
Legszentebb Üdvözítő tiszteletére. Később Keresztelő Szent Jánost és
Szent János apostolt is a templom védőszentjévé nyilvánították.
Jelentőségét tekintve napjainkban egyedül a vatikáni Szent
Péter-bazilika előzi meg. E bazilikát tartjuk az első nyilvános
keresztény templomnak, hiszen amikor a római császár a milánói
rendeletben engedélyezte a kereszténység szabad gyakorlását, ebben a
templomban ünnepelték először nyilvánosan a szentmisét. Korábban
ugyanis a föld alatti katakombákban és magánházaknál gyűltek össze a
keresztények az eucharisztia ünnepére.
Az ünnep evangéliuma Jézus életéből azt az eseményt idézi elénk, amikor
az Úr megtisztítja a jeruzsálemi templomot. E cselekedetével egyrészt a
mennyei Atya Fiaként birtokba veszi az Atya házát, lakóhelyét, másrészt
visszaadja azt eredeti rendeltetésének megfelelően az istentisztelet
céljára. Minden templom az Isten és az ember találkozásának helye. A mi
templomainkban az Oltáriszentségben van jelen Krisztus.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, vedd le rólam bűnös életem terheit, amelyek
megakadályoznak abban, hogy egészen neked adjam magamat! Hallom, érzem,
hogy hívsz engem az elkötelezett életre, amely középszerűségem
feladását jelenti, hogy érted a nagyobb jót válasszam. Nem magamra
akarok építeni, hanem terád, a biztos alapra, aki szolgálatot kérsz
tőlem, hogy jócselekedeteimben a te jóságod ragyogjon fel az emberek
számára.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171109.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum