2017. november 10., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-11-10

2017. november 10. - Péntek

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az
intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit
teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az
intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait.
Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz
korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le
hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel
tartozol? Száz véka búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet -
mondta neki - és írj nyolcvanat. Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt,
hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a
világosság fiainál."
Lk 16,1-8
Elmélkedés:
A "hűtlen" intéző jézusi példabeszédének helyes megértése nem egyszerű
feladat, hiszen elhamarkodottan azt is gondolhatnánk, hogy csalásra,
mások megkárosítására bátorít minket. Elsőként azt kell tisztán
látnunk, hogy a történetben nincs szó arról, hogy az intézőt ért vád
igaz. Nincs kizárva, hogy rosszindulatú emberek igazságtalanul vádolták
meg őt a gazda előtt, aki elhitte a híresztelést. Pedig az is
lehetséges, hogy hűségesen dolgozott az intéző az ura számára és nem a
maga javára. Ebben a helyzetben az intéző megoldást keres. Nem esik
kétségbe, nem kezd el védekezni a vádak ellen, hanem a lehető
legügyesebb módon próbálja biztosítani jövőjét azzal, hogy barátokat
szerez magának. Tény, hogy az intéző valóban megkárosítja urát
annyiban, hogy a meglehetősen magas uzsorakamat egy részét elengedi az
adósoknak. A hitelezőnek így is maradt haszna az üzleteken, legfeljebb
kevesebb.
Egyértelmű, hogy Jézus nem az erkölcsileg kifogásolható magatartás
utánzására bátorítja tanítványait. A történettel egyrészt azt tanítja,
hogy a személyes és a ránk bízott javainkkal okosan kell gazdálkodnunk,
másrészt ismerjük fel minél hamarabb az olyan helyzeteket, amelyek
lelki hátrányt okoznak nekünk és tegyünk meg mindent a lelki fejlődés,
előrelépés érdekében.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, én nem vagyok világosság saját magam számára. Szem lehetek, de
világosság nem. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha
hiányzik a világosság? Hozzád kiáltok tehát: adj, Uram, lámpámnak
világosságot! A te fényeddel, Uram, eloszlatod sötétségemet. Magamtól
csak sötétségem van, te viszont világosság és fény vagy, aki szétszórod
sötétségemet és megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság, s csak akkor
van bennem a fény, ha te megadod.
Szent Ágoston


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171110.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum