2017. november 4., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-11-04

2017. november 4. - Szombat

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első
helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. "Amikor lakodalomra hívnak,
ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb
is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: Add
át a helyedet neki! És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell
elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el
az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád:
Barátom, menj följebb! Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi
vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki
pedig magát megalázza, azt felmagasztalják."
Lk 14,1.7-11
Elmélkedés:
A mai örömhírben Jézus tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy a vendégek
miként foglalják el helyeiket egy lakodalomban. A gyakorlatban
bizonyára sokszor előfordult, hogy a meghívottak egymással vetélkedve
akarták eldönteni, hogy kinek hol van a helye. Ez azonban a vendéglátó
joga, aki végül egyeseket megszégyenítve, másokat pedig megdicsőítve
meghatározza az ülésrendet. A történet látszólag csak egy gyakorlati
helyzetről szól.
A hétköznapi helyzet példája azonban vallásos többletet kap azáltal,
hogy Jézus kiszélesíti az öndicséret és az alázat területére. Ezt
mondja: "Aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát
megalázza, azt felmagasztalják." Azt ajánlja tanítványainak, hogy ne
tartsák magukat másoknál nagyobbnak, ne magasztalják önmagukat és ne
akarják megszerezni a legelőkelőbb helyeket, hanem legyenek alázatosak.
Az alázatos ember ugyanis részesülhet abban, hogy a "házigazda" fogja
felemelni. Önmagunk felértékelésével könnyen becsaphatunk másokat, sőt
magunkat is, de Istent nem.
Az irgalmas Atya házában nincs helye az öndicsérőknek. Ott csak azok
foglalhatnak helyet, akik alázattal megvallják bűneiket. A bűnbánattal
kifejezzük alázatunkat, és kérjük Istent, az üdvösséget ajándékozó
vendéglátót, hogy mutassa meg helyünket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel fordulsz felénk és a szeretet
gyakorlására hívsz minket. Azt kéred tőlünk, hogy mutassuk ki
szeretetünket Isten iránt és embertársaink iránt. A szeretet
gyakorlásához szükségünk van szívünk odaadó szándékára, lelkünk
beleegyezésére, értelmünk belátására és akaratunk erejére. Taníts
minket az önzetlen szeretetre! Tégy minket készségessé, hogy le tudjunk
mondani saját érdekeinkről és mások szolgálatában találjuk meg életünk
örömét! Taníts minket, hogy teljes szívvel szeressünk mindenkit!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171104.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum