2017. október 9., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-10-09

2017. október 9. - Hétfő

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye
őt. "Mester - szólította meg -, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?" Jézus így felelt: "Mit mond erről a törvény? Mit olvasol
benne?" A törvénytudó így válaszolt: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből,
felebarátodat pedig, mint saját magadat." Jézus ezt mondta neki:
"Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz." A törvénytudó igazolni
akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: "De hát ki az én
felebarátom?"
Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből
lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre
verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az
úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is
meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az
útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá,
olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette
teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla.
Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel:
Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.
Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja annak, aki a rablók
kezébe került?" A törvénytudó így válaszolt: "Aki irgalmasságot
cselekedett vele." Jézus így folytatta: "Menj, és te is hasonlóképpen
cselekedjél!"
Lk 10,25-37
Elmélkedés:
Az evangéliumokat olvasva észrevehetjük, hogy az emberek különféle
ügyekben fordulnak Jézushoz, s e kérések mögött sokszor egy korábbi
tapasztalat található. A legtöbb esetben talán a gyógyulást keresők
fordulnak hozzá, akik bizonyára már látták őt gyógyítani, vagy
hallottak arról, hogy képes meggyógyítani mindenféle testi bajt.
Emellett többször fordulnak hozzá, hogy űzze ki a gonosz lelkeket, mert
korábban már láthattak ilyen cselekedeteket. Ellenfelei inkább próbára
akarják tenni, mert tudják, hogy jól ismeri a törvényt és az írásokat.
A mai evangélium szerint pedig egy törvénytudó érdeklődik Jézusnál az
örök élet felől. A kérdés mögött ott rejtőzik a törvénytudó fejében,
hogy ez az ember tud valamit az örök életről, különben aligha fordulna
hozzá. Igen, Jézus tud valamit az örök életről. Ő tudja megmutatni az
utat számunkra, amelyen eljuthatunk az örök életre. Ha el szeretnénk
jutni az üdvösségre nem érdemes máshoz fordulnunk, mert az örök élet
tanítása nála van. E tanítás lényege az irgalmasság. Jézus meg van
arról győződve, hogy az az istenszeretet, amely nem jár együtt a
felebaráti szeretettel, csak képmutatás. Az irgalmas szamaritánus
története azt példázza, hogy egyetlen szenvedő, bajbajutott vagy
szegény előtt sem szabad bezárnunk a szívünket, hanem szükségüket
látván irgalmas szeretettel kell segítenünk rajtuk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid
hűséges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire
rajtunk áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót
ismerjünk meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba!
A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó
ítélet napjáig dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért,
bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171009.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum