2017. október 13., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-10-13

2017. október 13. - Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
azt mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek
tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden
önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én
Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből,
nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált
megnyugodni, azt mondja magában: "Visszamegyek házamba, ahonnét
kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és
rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is
gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember
sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26
Elmélkedés:
A mai evangélium egy néma emberrel tett csodával kezdődik, akiből Jézus
ördögöt űzött ki. A csoda megtörténtét az bizonyítja, hogy a korábban
beszédképtelen ember megszólal, beszélni tud. Korábban más csodás
gyógyítások, illetve a természeti csodák azt bizonyították, hogy Jézus
olyan különleges hatalommal rendelkezik, amellyel más emberek nem.
Joggal vetődött fel a kérdés: miféle hatalommal rendelkezik és honnan
van ereje e rendkívüli cselekedetek végrehajtására? Most is ez a
kérdés, ezt akarják tudni a jelenlévők. Egyesek azt hangoztatják, hogy
az alvilági hatalmakkal, az ördögök fejedelmével szövetkezve tud ilyen
csodákat véghezvinni. A jelenlévők másik része égi jeleket követel
Jézustól, de hiába is mutatna nekik jelet, rosszindulatú előítéleteik
miatt úgysem hinnének Jézusban.
A váddal szemben megfogalmazott válaszában Jézus egyértelműen
kijelenti, hogy hatalma, rendkívüli csodatevő ereje Istentől származik.
A képtelen vádat a gonosz lelkek kiűzésének eseteivel cáfolja, amelyek
azt bizonyítják, hogy isteni hatalma megtöri a gonosz erejét, nemhogy a
gonosz szándékainak megfelelően cselekedne. Jézus csodái, amelyek a
múltban megtapasztalt isteni csodák folytatásai, egyúttal Isten új
országa megnyilvánulásának a jelei is. Az a tény, hogy Jézusnak hatalma
van a gonosz lelkek felett, bátorítást ad nekünk, hogy az ő
segítségével képesek vagyunk mi is ellenállni a rossznak és
legyőzhetjük a kísértéseket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, már rád találtam, mégsem adtam el mindenem, a rossz szokásaim,
hibáim, kicsinyességem, melyek gátolnak abban, hogy egészen a tiéd
legyek. Ne menj el tőlem, legyél segítségem, győzz bennem a rossz
felett, mert nem vágyok másra, csak hogy a fényed uralkodjék bennem.
Köszönöm, hogy kincs vagyok a szívedben, segíts, hogy kinccsé váljak
mások számára.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171013.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum