2017. szeptember 22., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-09-22

2017. szeptember 22. - Péntek

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és
hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony,
akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított:
Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes
intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik
vagyonukból gondoskodtak róla.
Lk 8,1-3
Elmélkedés:
Nyilvános működésének kezdetén Jézus tanítványokat hívott magához. Így
tették ezt korának más tanítói is. A tanítványok meghívásával,
kiválasztásával az volt a célja, hogy elkísérjék őt útjai során,
legyenek együtt vele mindenütt. Eközben megismerhetik tanítását és
elsajátíthatják életvitelét. Jézusnak az is szándéka, hogy e
kiválasztottakból közösséget teremtsen, amely az Egyház kezdete.
Szándéka továbbá, hogy ezek a tanítványok az ő távozása után tanúságot
tegyenek róla és az ő megbízása alapján hirdessék az Isten országának
örömhírét.
A mai evangéliumi részletben arról olvasunk, hogy tanítványain kívül
asszonyok is csatlakoztak Jézushoz tanító útjai során, akik
szolgálatukkal segítették őt. Esetükben nincs szó olyan jellegzetes
meghívásról, megszólításról, mint a tanítványoknál, azaz nem Jézus
hívta őket, hiszen erről bizonyára az evangélisták említést tettek
volna. Ők egyszerűen csak Jézus mellé állnak és vele tartanak, s az
Úrnak eszébe sem jut, hogy megtiltsa ezt nekik. Bár a legszorosabb
értelmében nem nevezzük őket a Mester tanítványainak, mégis talán éppen
ezeknek az asszonyoknak a személyével kezdett el kiszélesedni a
tanítványok köre, amely mai értelmezés szerint magába foglalja
mindazokat, akik Jézus követői. Jézus mellett lenni: ez a tanítvány
élete.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az
Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és
a tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy
ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a
mennyei Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten
tanítványaivá, ha osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben,
szenvedéseidben és feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az
üdvösségre!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170922.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum