2017. szeptember 19., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-09-19

2017. szeptember 19. - Kedd

Abban az időben: Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és
nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett,
halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan
kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és
így szólt hozzá: "Ne sírj!" Azután odalépett a koporsóhoz, és
megérintette azt. Erre a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt:
"Ifjú, mondom neked, kelj föl!" A halott felült, és beszélni kezdett.
Ekkor Jézus átadta őt anyjának.
Lk 7,11-17
Elmélkedés:
Szent Lukács evangélista művében észreveszünk bizonyos fokozatosságot
Jézus isteni hatalmának, erejének bemutatása során. A tegnapi
evangélium szerint egy még élő, de már halálán lévő személyt gyógyított
meg, a pogány katonatiszt szolgáját. Ebben az esetben még egyértelműen
gyógyításról, gyógyító csodáról beszélhetünk.
A mai evangéliumi részlet ennél is továbbmegy, itt már egy halott
feltámasztásáról van szó. A fiú halála nyilvánvaló, hiszen már a
temetőbe kísérik őt. Ebben az esetben nincs szükség arra, hogy bárki,
például a halott ifjú édesanyja kérje Jézus segítségét. Emberileg nézve
nem is volna értelme egy ilyen kérésnek, mert az emberek ugyan lassan
megismerik az Úr gyógyító hatalmát, de azt elképzelni sem tudják még,
hogy akár a halottakat is vissza tudja hívni az életre. Jézus tehát
önállóan cselekszik, amikor látja a gyászmenetet és rögtön felismeri,
hogy az özvegy azt a személyt veszítette el egyetlen fiában, akire idős
korában számíthatott volna, mint gondviselőjére. Jézus megkönyörül
rajta, megesik rajta a szíve, és visszaadja számára fiát, feltámasztva
őt a halálból.
Keresztény emberként nem azt kívánjuk, hogy a földi életünk tartson
örökké, hanem a mennybe szeretnénk eljutni. Hitünk szerint Istennek
hatalma van életet adni. Éljünk úgy, hogy méltók legyünk az üdvösségre!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés
fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen
minket szent Fiad!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170919.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum