2017. szeptember 15., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-09-15

2017. szeptember 15. - Péntek, A fájdalmas Szűzanya

Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
"Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,33-35
Elmélkedés:
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követően, ma a fájdalmas
Szűzanya napján arra emlékezünk, hogy Jézus édesanyja valóban
csatlakozott fiának szenvedéseihez. Simeon egykori jövendölése valósult
meg akkor, amikor fájdalom érte Máriát olyan esetekben, amikor fiát
bántalmazták vagy elutasították. Ez a jövendölés akkor teljesedett be
igazán, amikor Szűz Mária, miután végignézte Jézus kereszthordozását,
ott állt a Golgota hegyén, a kereszt alatt.
Jézus szenvedése Szűz Mária szívéhez állt legközelebb. Sokan kimentek a
Golgotára, hogy végignézzék Jézus keresztre feszítését, de a többség
nem osztozott szenvedésében. A katonák csak a rájuk bízott parancs
teljesítésével törődtek. A vallási vezetők most is, mint korábban,
gúnyolódtak. A városból kijövő bámészkodók részvétlenül szemlélték a
szégyenteljes halált. A jeruzsálemi asszonyok sírva, de tehetetlenül
nézik a Jézussal történteket. Az apostolok közül csak a legfiatalabb,
János van jelen. Jézus őrá bízza édesanyját. Mária számára most
teljesedik be, most éri el legnagyobb mértékét a fájdalom, amelyet
Simeon előre megjövendölt. Bármennyire is fájdalmas számára, ő
végignézi fia halálát, mert osztozni akar Jézus még nagyobb
fájdalmában.
Szenvedéseink akkor válnak érdemszerző kereszthordozássá, ha Krisztus
megváltó szenvedéséhez és keresztjéhez kapcsolódnak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz
csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged
megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi
bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk,
s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170915.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum