2017. szeptember 14., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-09-14

2017. szeptember 14. - Csütörtök, A Szent Kereszt felmagasztalása

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a
mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a
mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják
fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem
örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem
hogy általa üdvözüljön a világ.
Jn 3,13-17
Elmélkedés:
A Szent Kereszt felmagasztalásának mai ünnepén a következőket olvassuk
az evangéliumban: "Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje
a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ." Szent Pál tanítása
szerint az az igazi bölcsesség, amikor az ember a keresztben felismeri
az üdvösség eszközét és nem akar másról tudni, csak a megfeszített
Jézus Krisztusról. Erre a bölcsességre szeretnénk mi is eljutni
Krisztus keresztje előtti mindennapi imáinkban, hogy szívünkbe fogadjuk
a kereszt titkát. Krisztus tanítványaiként keresztünket felvéve kell
követnünk őt. A kereszt Krisztushoz tartozásunk, szenvedésünk és
önmagunk számára való halálunk jele, de ugyanakkor a megdicsőülés
jelévé is válik majd a feltámadásunkkor.
Emberként szüntelenül erre a keresztre tekintünk, amely meghozta
számunkra a megváltást. A világ számára Jézus kereszthalála nem
sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és szenvedés jellemzi. Sokan
botrányosnak és értelmetlennek tartották régen és ma is. A hívő ember
viszont meglátja Isten akaratát, s megérti a kereszt igazi üzenetét:
megváltás, üdvösség, élet és remény fakad a keresztből. Jézus halálakor
elsötétült az ég, megrendült a föld, s mindezt látva a római százados
megvallotta hitét. Ha csak a keresztre tekintek, lassan elhomályosul
körülötte minden, lélekben megrendülök és szívemben megszülethet a hit.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Neved megvallása a te személyedhez és az általad
létrehozott közösséghez, az Egyházhoz kapcsol minket. Miként az
apostolok azon fáradoztak, hogy igehirdetésükkel megismertessék a te
nevedet, a te személyedet az emberekkel, ugyanúgy nekünk is életünk
példájával kell dicsőséget szereznünk neked. A te nevedben szeretnénk
cselekedni, hogy így az üdvösség megvalósulását szolgáljuk a világban.
Neved megvallásával kifejezzük, hogy az üdvösségre törekszünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170914.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum