2017. március 4., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-03-04

2017. március 4. – Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!" A vámos erre fölkelt,
és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember
telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva
fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a
bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: „Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"
Lk 5,27-32

Elmélkedés:

Az evangéliumi jelenet gyors és a kívülállók számára látványos. Jézus
odalép a vámos Lévihez és meghívja őt követésére. Lévi egyetlen pillanat
alatt meghozza döntését, elfogadja a hívást és mindenét otthagyva azonnal
Jézus nyomába indul. Életének gyors fordulata annak köszönhető, hogy a
döntő pillanatban nem habozott, nem késlekedett, nem mérlegelt és nem tett
fel felesleges kérdéseket. Az Úr hívása ellenállhatatlanul megragadta őt
és ő nyomban válaszolt.
Helyes döntésével ellentétben áll azoknak a farizeusoknak és írástudóknak
a magatartása, akik az evangéliumi részlet második felében szerepelnek, s
akik nehezményezik azt, hogy Jézus betér egy általuk bűnösnek tartott
ember házába. Az Úr szelíd figyelmeztetése nekik szól: „Nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!" És a
történet itt azonnal véget ér, mégpedig azért, mert meg sem hallják
szavát. Ha Jézusnak ezt a figyelmeztetését egyetlen jelenlévő farizeus
vagy írástudó is önmagára alkalmazta volna és azonnal döntést hozott
volna, hogy ő is az Úr tanítványa lesz, akkor Lukács evangélista nem zárta
volna le az elbeszélést, hanem lelkesen beszámolt volna egy ilyen
megtérésről. De nincs erről szó, nem történt ilyen fordulat egyetlen
méltatlankodó életében sem.
Meghallom-e, elfogadom-e az Úr hívását?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
szükségük van rám. Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170304.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum