2017. január 14., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-01-14

2017. január 14. – Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy
sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám
mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!" Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és
tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való
írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a
vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és
iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?"
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mk 2,13-17

Elmélkedés:

A béna meggyógyítása alkalmával Jézus bebizonyította, hogy hatalma van a
bűnök megbocsátására. Csodatevő ereje és bűnbocsátó hatalma istenségét
igazolják, de ezt az emberek még nem értik meg, csupán csodálkozást
váltanak ki és kérdéseket vetnek fel tettei és kijelentései. Lévi
meghívása, akit az első evangélium szerzőjével, Máté apostollal
azonosíthatunk, újabb jele annak, hogy az Úr küldetése minden emberhez
szól, s még a mások által bűnösnek tartottak sincsenek kizárva az Isten
országából. Jézus újra átlépi a szokások és szabályok határát, amikor
elfogadja a vámosok és nyilvános bűnösök meghívását, asztalhoz ül és
együtt étkezik velük. Természetesen nem bosszantani akarja az írástudókat
és farizeusokat, akik szigorúan ragaszkodtak a törvényi előírásokhoz,
hanem ilyen módon adja jelét annak, hogy Isten Fiaként felette áll a
törvénynek, amelyet maga Isten adott az emberek számára.
A béna meggyógyítása alkalmával Jézus inkább saját tekintélyét mutatta
meg, Lévi meghívásakor és a bűnösökkel való közös étkezéskor a mindenki
felé kiáradó jóindulatát fejezte ki. Isteni szeretetéből és irgalmából
egyetlen ember sincs kizárva, mindenki, még a kirekesztettek és a bűnösnek
ítéltek is számíthatnak kegyelmére.
Miként egykor a vámos Lévit, ugyanúgy engem is új úton indít el bűneim
megbocsátásával az Úr.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben,
bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk. Hisszük, hogy te
tudsz és akarsz is segíteni rajtunk. Szavaidnak és cselekedeteidnek olyan
ereje van, amely képes megváltoztatni életünket, megszüntetni mindazt, ami
veszélyezteti azt vagy ami akadályozza lelki fejlődésünket. Segíts, hogy a
betegség, amely próbatétel számunkra, ne gyengítse meg hitünket, hanem
közelebb vigyen hozzád, aki vállaltad a szenvedéseket. Uram, mindent
elfogadok tőled!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170114.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum