2017. január 13., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-01-13

2017. január 13. – Péntek

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre,
hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem
fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy
bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották
fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat,
amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid." Ült ott néhány írástudó is. Ezek így
gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más
bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?"
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt
tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt
mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl,
fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma
a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: „Mondom
neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt, fölvette
ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk
még ilyet sohasem!"
Mk 2,1-12

Elmélkedés:

Péter anyósának és a leprás betegnek a meggyógyítása azt bizonyította,
hogy Jézus képes megszüntetni a testi betegségeket. A béna meggyógyítása
esetének leírásával Márk evangélista egy új területet nyit, tudniillik a
lelki betegségtől, a bűntől való szabadítás képességének bemutatását.
Jézus mielőtt meggyógyítaná a bénát, kifejezi, hogy bűnei bocsánatot
nyertek. A korábbi eseteknél a csoda megtörténte világos az emberek
számára, a beteg anyós képes azonnal felkelni és szolgálatára lenni a
vendégeknek, a leprás örvendezve tér vissza a közösségbe. A bűnök
megbocsátása, eltörlése viszont a szem számára láthatatlan. A testi
gyógyulást azért kapcsolja Jézus a bűnbocsánathoz, hogy az előbbi
igazolja, bizonyítsa az utóbbit.
Az esemény tehát két szinten zajlik, egyrészt a szemmel látható, a
jelenlévők által megtapasztalható szinten, másrészt a hit világában, amely
láthatatlan. A barátok vagy családtagok cselekedete, az hogy még a tetőt
is kibontják annak érdekében, hogy a beteg Jézus elé kerüljön, az ő
láthatatlan hitüket, Jézus isteni hatalmába vetett hitüket jelzi. A béna
testi gyógyulása, tehát az, hogy képes felállni és a saját lábán
hazamenni, azt jelzi, hogy valóban megtörtént a szemmel láthatatlan csoda,
a bűnök megbocsátása. Uram, Jézus, nálad keresek gyógyulást testi és lelki
bajaimban!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra, hogy
feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább
abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat. Érzem közelséged,
érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem szereteted,
s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled mindenkinél boldogabb vagyok.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170113.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum