2017. január 15., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-01-15

2017. január 15. – Évközi 2. vasárnap

Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így
szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én
azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt,
mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel,
hogy megismertessem őt Izraelben."
János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint
egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki
küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy
rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam,
és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!"
Jn 1,29-34

Elmélkedés:

Önéletrajz
Egy alkalommal egyházi kollégiumba készülő, leendő egyetemista kért meg,
olvassam el önéletrajzát, mielőtt elküldené. A korábbi tanulmányokról és
családi háttérről szóló „kötelező" elemek mellett azt is röviden megírta,
hogy még keresi azt a hivatást, szolgálatot, amire Isten hívja. Távozása
után elgondolkoztam azon, hogy fiatal koromban mennyire lelkesen olvastam
Szent Ágoston püspök Vallomások című művét, az önéletrajzok egyik
legnagyszerűbb példáját. Szent Ágoston műve természetesen nem egyetlen
oldalas bemutatkozás, de az egész mű hátterében ott húzódik az útkeresés,
az Isten-keresés. A szentek esetében sokszor meg tudunk nevezni egy
eseményt, amely megtérésük pillanata. Szent Ágoston életében ilyen
fordulópont volt, amikor 387-ben, húsvét vigíliáján Szent Ambrus püspök
megkeresztelte őt Milánóban. Megtérése mégsem köthető csupán ehhez az
ünnephez, hanem folyamatos útnak nevezhetnénk, amelyen Ágoston ezt
megelőzően és ezt követően is járt. Nyugtalan szívvel kereste az
igazságot, és keresztelkedése után is folytatódott ez a keresés.
Érdekes feladat volna például katolikus iskolába jelentkező fiatalok
számára, hogy írjanak Keresztelő Szent János nevében önéletrajzot. Akik
jól ismerik az evangéliumokból János személyét, bizony zavarban lennének,
mert az ő egész élete Krisztusra mutat. A Keresztelő soha nem büszkélkedne
saját cselekedeteivel és nem tekintené a saját érdemének, hogy beszédeinek
hatására megtérnek és megkeresztelkednek az emberek. Egy ilyen önéletrajz
akkor volna igazán hiteles és az evangéliumok szellemiségét tükröző, ha
ugyanúgy Krisztusról szóló tanúságtétel volna, mint Keresztelő János
minden tette és szava. A mai evangéliumban az egyik tanúságtételét
olvassuk: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá (Jézusra) a
Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel
kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta
marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy
ő az Isten Fia!" János tehát nem beszél önmagáról, mert az a hivatása,
hogy Krisztusról beszéljen. Nem keresi az emberek elismerését, mert Istent
akarja megdicsőíteni.
Keresztelő Szent János Krisztusra mutató életpéldája talán jól jöhet
számunkra, amikor „önéletrajzot kell írnunk, hogy felvételt nyerjünk a
mennyországba." Iskoláinkat és tanulmányi eredményeinket, munkahelyi
tapasztalatainkat és munkánkért kapott elismeréseinket hiába írnánk bele
ebbe az önéletrajzba, mert Isten egészen másra kíváncsi. Arra, hogy
keresztény emberként tanúságot tettünk-e hitünkről? Gyakoroltuk-e az
irgalmasság cselekedeteit? Szeretettel, segítő jószándékkal fordultunk-e
embertársaink felé? Tanúságot tettünk-e arról, hogy Krisztushoz tartozunk,
s ezáltal elvezettünk-e másokat hozzá? Természetesen nem kell ilyen
önéletrajzot írnunk majd, de az is biztos, hogy az élet könyvébe minden
jócselekedetünk fel van jegyezve. E jócselekedeteknek és Isten végtelen
irgalmának köszönhetjük, hogy felvételt nyerünk a mennybe.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atyától jöttél a világba, őt dicsőítetted meg
életeddel. Mindenkor az ő akaratát teljesítetted, neki engedelmeskedtél.
Vállaltad, hogy emberré legyél, emberként éljél és vállaltad a halált is.
Segíts minket, hogy észrevegyük közelségedet, jelenlétedet, szeretetedet!
Segíts minket, hogy megtaláljunk téged, s vezess minket az Atyához! Maradj
örökké köztünk, hogy szereteted állandóan bennünk legyen! Add meg nekünk
az újjászületést, hogy egészen Istennek élhessünk! Segíts minket, hogy
tanúságot tegyünk rólad az igazságot kereső embereknek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170115.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum