2017. január 12., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-01-12

2017. január 12. – Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!" Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom!
Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd,
senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és
tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul
nekik."
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

Elmélkedés:

A gyógyítások sorát Márk evangélista egy leprással folytatja. Már Péter
anyósának meggyógyítása kapcsán is láthattuk azt, hogy Jézus átlép
bizonyos zsidó szokásokat és hagyományokat. Ennek jele, hogy férfi létére
megérint egy nőt, a beteg anyóst kezénél fogva segíti fel, illetve
szombaton gyógyít, amely a szigorúbb zsidó törvényértelmezés szerint
munka, azaz tiltott cselekedet volt. A leprás esetében is hasonlót látunk.
E súlyos bőrbetegségben szenvedő emberek ugyanis a társadalomtól
elkülönülve éltek és nem volt szabad érintkezniük az egészségesekkel,
amely előírás nyilvánvalóan a betegség további terjedésének
megakadályozására szolgált. Jézus is jól ismerte ezeket az előírásokat, de
ez a szokás nem akadályozta meg őt abban, hogy érintkezzen a betegekkel.
Megtehette volna azt is, hogy érintés nélkül, egyetlen szavával
megszünteti a betegséget, de ő mégis látványosan megérinti a beteget,
jelezvén, hogy az isteni erő és az emberi nyomorúság közé senki nem
húzhatja fel a szabályok elválasztó falát.
Ez az érintés egyrészt szabadulást hoz a testi betegségtől, másrészt
megajándékozza az immár gyógyult személyt azzal, hogy visszatérhet a
társadalom közösségébe, tehát megszabadítja őt kirekesztett állapotától. A
gyógyult személy természetesen örömmel mondja el mindenkinek a vele
történteket, s ez még több embert indít Jézus felé. Nekem is az Úrnál
érdemes keresnem testi és lelki gyógyulásomat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170112.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum