2017. január 9., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-01-09

2017. január 9. – Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az
(Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András,
akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította
őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." Azok
rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment,
meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat
rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
Mk 1,14-20

Elmélkedés:

Jézus megkeresztelkedésével befejeződik Keresztelő János küldetése. Az
esemény után minden bizonnyal rövid időn belül elfogják és börtönbe zárják
Jánost. Ezt követően Márk evangélista rátér Jézus küldetésére, útjának
bemutatására. Az Úr tanítását így foglalja össze: „Betelt az idő, közel
van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Ezen a
helyen semmiféle megjelölést nem találunk azzal kapcsolatban, hogy mikor
és hol hangzott el ez a mondat, illetve, hogy kik lehettek a hallgatói. Az
evangélista ezzel arra utal, hogy e kijelentés Jézus egész küldetésére,
tanító tevékenységére vonatkozik. S valóban, kimondva vagy kimondatlanul
Isten országának titka, a megtérés fontossága és az üdvösséget hozó
örömhír végighúzódik Jézus egész életén, mégpedig nem annak hátterében,
hanem előterében, hiszen éppen ez Jézus tanításának lényege.
Arra is érdemes odafigyelnünk, hogy Jézus nem önmagát hirdeti, hanem
mindvégig tudatában van annak, hogy ő a mennyei Atya küldötte. Nem önmagát
akarja hatalmi pozícióba helyezni, hanem Isten országát akarja
megvalósítani, ami a mennyei Atya emberek feletti szelíd uralmát jelenti.
A megtérésre való felszólítás is az Atyától ered, e felhívásnak való
engedelmesség az ember részéről pedig az Atya parancsaihoz, törvényeihez
való visszatérést jelent. A Jézus által hirdetett örömhír, az evangélium
szintén az Atyától származik. Jézust követve az Atyához, a mi mennyei
Atyánkhoz juthatunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170109.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum