2015. szeptember 4., péntek

[Evangelium] 2015-09-04

2015. szeptember 4. – Péntek

Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: János
tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok
tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak. Jézus így felelt
nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény?
Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt: akkor majd böjtölnek.
Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy
ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára
sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor
szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
bor új tömlőbe való: akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem
kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
Lk 5,33-39

Elmélkedés:

A farizeusok és az írástudók több kérdésben kezdeményeztek vitát Jézussal.
Ezek egyike a böjttel volt kapcsolatos, ezt olvassuk a mai evangéliumban.
A vallási vezetők, akik a heti böjtre vonatkozó szabályokat maguk is
betartották és saját tanítványaikkal is betartatták, a maguk gyakorlatára
hivatkoznak, továbbá érvként hozzák fel, hogy a nép körében nagy
tekintélynek örvendő Keresztelő János is a böjt megtartását kérte
tanítványaitól. Nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem tartják meg a
böjtöt. Magatartásuk hátterében az állhat, hogy Mesterük nem kéri ezt
tőlük számon. Kérdésük tehát vádként fogalmazódik meg Jézussal szemben,
aki véleményük szerint nem tartja tiszteletben a böjtre vonatkozó zsidó
törvényeket.
Az Úr három rövid példával felel nekik, s egyúttal visszautasítja
vádaskodásukat. Az első példa üzenete világos: a vőlegény és a menyasszony
örömteli találkozásához, házasságához nem illik a böjt, mert egyszerűen
most nem a böjtölésnek, hanem az örvendezésnek van itt az ideje. A
ruházatról és a borostömlőkről szóló hasonlatok kapcsolata a böjtöléshez
már nem ennyire egyértelmű, minden bizonnyal azt akarják kifejezni, hogy
Jézus személyével új idő kezdődött el, amikor a vallásos gyakorlatokat,
köztük a böjtöt is új tartalommal kell megtölteni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentlélek, te Isten rejtett jelenléte vagy a világban. Ne engedd, hogy
elvesszünk, és eljátsszuk életünk lehetőségeit. Légy bennünk és a világban
a jó iránti nyugtalanság Jézus Krisztus által.
A. Kner

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150904.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-04
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum