2015. szeptember 1., kedd

[Evangelium] 2015-09-01

2015. szeptember 1. – Kedd

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott
tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.
Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így
kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél,
hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje." Jézus
ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög a földre
sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna
neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták:
„Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek,
hogy kimennek a megszállottakból." Ennek híre elterjedt az egész
környéken.
Lk 4,31-37

Elmélkedés:

Názáreti sikertelen fellépése után Jézus Kafarnaumba indul. Feltehetően
itt is a zsinagógai istentisztelet alkalmával beszélhetett az emberekhez,
hiszen tanítása szombaton történt. Lukács evangélista szembeállítja a
sikertelen názáreti és a sikeres kafarnaumi fellépést. Mindkét helyen a
hallgatóság elcsodálkozik, ámulatba esik, de amíg a názáretieknél ez
ellenségeskedésbe és gyűlöletbe vált át, addig a kafarnaumiak esetében
inkább lelkesedéssé. Érdekes és sokatmondó a megjegyzés, amely szerint
Jézus „szavának hatalma volt." Az evangéliumokban többször is előfordul ez
a kifejezés, amely azt jelenti, hogy meggyőzően, hihetően, prófétai módon,
elfogadhatóan, bölcsességgel és közérthetően beszélt. A Jézus szavaiban
rejlő titokzatos erőt és hatalmat az emberek már annak hallgatása során is
megtapasztalták, majd pedig a tisztátalan lélek kiűzése során újabb
bizonyítékát látják ennek, hiszen az Úr egyszerűen csak parancsol az
embert megszálló gonosz léleknek, szavának erejével űzi ki őt az emberből.
A jelenet kapcsán gondolkozzunk el a következőkön: érdeklődéssel és
nyitott szívvel hallgatom-e Jézus szavait? Eltölt-e valamiféle
csodálkozás, ámulat az Úr tanításának hallgatása során? Elfogadom-e életem
iránymutatásaként a hallottakat? Kész vagyok-e életemben megvalósítani
mindazt, amit megértek?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, sokszor bizonyítani, meggyőzni, igazolni szeretnék. Érvek zászlait
lengetem a levegőben. Beszélek. Hatalmas gesztusokat osztok szerteszéjjel,
hogy az emberek figyelmét megragadjam. Önts szívembe, Uram,
tisztelettudást és békés türelmet, hogy tudjak csendesen kérni, szeretni.
És várni a küszöb előtt, hogy megnyissák az emberek szívük ajtaját.
M. Quoist

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150901.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy imádságotokkal és adományaitokkal is támogatjátok az
evangelizációs ház építését. Köszönöm a bátorító leveleket, amelyeket
küldtetek, s amelyek nagyon őszinte hangvételűek.

Az egyik adományozó írja, hogy "nagyon sajnálatos, hogy még egy ilyen jó
cél érdekében is szinte össze kell koldulni az anyagi fedezetet". Hát
igen, ez a tényállás. Ilyen célokra nem lehet pályázni, bár az is csak
"koldulás" volna. Bár valóban fáradtságos munka és körültekintő tervezést
igénylő feladat az evangelizációs ház megépítése, mégis hiszem, hogy a ház
elkészülte sokak javára fog válni.

Egy másik támogatónk szerint "kissé megalázó, hogy ilyen módon kell
összegyűjteni a forrásokat" az evangelizációs házra. Én nem tartom annak,
mert szerintem az volna igazán megalázó, ha idegen emberektől kellene
kérnem, és nem fodulhatnék hozzátok, az e-vangélium mindennapi olvasóihoz.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre. A most esedékes második szakasz keretében történik majd
a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a
burkolás és festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha
anyagi lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).
Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését!
Köszönöm nagylelkűségeteket!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. szeptember 1.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-01
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum