2014. október 13., hétfő

[Evangelium] 2014-10-13

2014. október 13. – Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Jónás próféta Isten üzenetét hirdette a Ninivében élőknek, akik
meghallgatták szavát és bűnbánatot tartottak. Az isteni üzenet hirdetése
volt számukra a jel, ami a megtérésüket kiváltotta. Ebben az evangéliumi
részben tehát azzal az üzenettel találkozunk, amit már az elmúlt héten is
érintettünk. Az isteni szó, amely egyszer figyelmeztetésként, máskor
buzdításként hangzik el, megváltoztatja az emberek életét. Ninive lakói
belátták bűnüket s készek voltak a bűnbánatra.
Az újszövetség kezdetén Jézus igehirdetése az a jel, ami az emberek
megtérését eredményezi. Pontosabban csak egyesek megtérését, mert voltak
olyanok is, akik nem szívlelték meg szavait. Más jelet nem kell várni,
mert ha valaki ezt nem ismeri fel vagy e jel sem elegendő számára, hogy
megtérjen, akkor semmilyen más isteni üzenet sem volna elegendő. Főleg
azért, mert Jézus mondanivalója teljesebb Jónásénál, hiszen az örök élet
igéit hirdeti.
Talán nem csak Jézus kortársai, hanem korunk embere is sokszor jelet
követel Istentől. De mi sem kapunk más jelet, mint Jézus megtérésre
szólító szavát. Ahogyan Jézus jel volt az ő idejében élők számára,
ugyanúgy jel nekünk is. Figyeljünk oda erre a megbocsátást és
irgalmasságot hirdető szóra! Nyitott vagyok-e arra, hogy Isten küldötteire
figyeljek, s szavukban meghalljam Isten nekem szóló üzenetét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az emberi
gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre! Ámen.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-13
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141013.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum