2014. október 18., szombat

[Evangelium] 2014-10-18

2014. október 18. – Szombat, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Szent Lukács személyéhez nem csupán a nevével jelzett evangélium, hanem az
Apostolok Cselekedeteinek megírása is kötődik. E két írásból elénk tárul,
hogyan telnek Jézus működésének esztendei és hogyan indul el
mennybemenetele után az igehirdetés, azaz miként teljesítik az apostolok
Mesterüknek azt a kérését, hogy menjenek el az egész világra az Isten
országának elérkezését hirdetve. Lukács az evangélium megírásával
kapcsolódik be az evangelizációba. Szent Pál apostol útitársa, munkatársa,
legalábbis a népek apostolának első útjain.
Lukács evangéliumának egyik sajátossága az irgalmas Isten bemutatása, aki
az emberiség iránt érzett könyörületből elküldi Fiát a világba, akit
azonban nem mindenki fogad szívesen. Jézus elutasítása mégsem vonja maga
után azt, hogy Isten irgalma bezárulna az emberek előtt, hanem újra és
újra felkínálja kegyelmét, a megtérés lehetőségét. Amikor napjainkban az
evangéliumot hirdetjük, s eközben olykor visszautasítással találkozunk,
nem szabad abbahagynunk küldetésünket, hanem tovább kell hirdetnünk az
irgalmas Isten jelenlétét.
Evangéliumának másik jellegzetessége, hogy sokszor Mária szemszögéből
látjuk az eseményeket. Segítse ez a látásmód az édesanyákat hitük
megélésében!
Harmadikként említsük meg, hogy Lukács írása csodálatos imákat tartalmaz.
Az imádság útján való előrehaladásunkban kiváló segítség lehet az
evangélium olvasása.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket
megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141018.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum