2013. augusztus 28., szerda

[Evangelium] 2013-08-28

2013. augusztus 28. – Szerda

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, képmutató írástudók
és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek
kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle
undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek
előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a
prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha
atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták
vérében." Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai
vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!
Mt 23,27-32

Elmélkedés:

A farizeusok elleni vádbeszéd utolsó részletéhez érkeztünk. Jézus talán
ebben fogalmazza meg a legvilágosabban, hogy mi a problémája a farizeusi
lelkülettel, viselkedéssel. Képmutatónak tartja őket. Ezt mondja róluk:
„igaznak látszanak az emberek előtt, belül azonban tele vannak
képmutatással és gonoszsággal" (Mt 23,28). Ítéletét kár volna
megkérdőjeleznünk, hiszen mindenkinél jobban tudta, hogy mi lakik az
emberek szívében. A farizeusok „igaz volta" és vallásossága csak látszat,
s ezzel nem az Isten kedvében akarnak járni, hanem csak az embereket
akarják megtéveszteni. Ezt nevezzük a vallási szóhasználatban
képmutatásnak. Nem tagadhatjuk, hogy a látszatvallásosság bűnébe bárki
könnyen beleeshet. Vallásos cselekedeteinknél a külsőségek látszata nem
feltétlenül egyezik a belső összeszedettséggel.
A szakasz második részében a prófétákkal szembeni elutasítást is a
farizeusok bűnei közé sorolja Jézus. A korábbi időkben ugyanis nem
hallgattak Isten küldötteire, a prófétákra, akik Jézushoz hasonlóan
szintén felemelték szavukat a látszatvallásosság ellen, s leleplezték azok
kétszínűségét, akik Isten szándékának teljesítése helyett az emberek
tetszését keresték. A farizeusi lelkület mögött meghúzódó emberi gonoszság
Jézusnak, a Messiásnak, az Isten Fiának megölésével, keresztre
feszítésével éri el betetőzését. Az ő elítélése Isten elutasítását
jelenti.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai
szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130828.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum