2013. augusztus 26., hétfő

[Evangelium] 2013-08-26

2013. augusztus 26. – Hétfő

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj, nektek, képmutató
írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az
emberek elől. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek
odajutni, akik be szeretnének menni. Jaj, nektek, képmutató írástudók és
farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt
megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább,
mint magatokat. Jaj, nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: „Ha valaki a
templomra esküszik, az semmi; ha azonban a templom aranyára esküszik, az
kötelez." Ti, esztelenek és vakok! Hát mi nagyobb: az arany vagy a
templom, amely megszenteli az aranyat? – Továbbá azt mondjátok: „Ha valaki
az oltárra esküszik, az semmi, de ha a rajta lévő áldozati ajándékra
esküszik, az kötelez." – Ti, vakok! Hát mi nagyobb: az áldozati ajándék
vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra
esküszik az esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a
templomra esküszik, az esküszik a templomra és arra aki ott lakik. Végül
aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki a trónon
ül.
Mt 23,13-22

Elmélkedés:

Jézus folytatja vitáját a farizeusokkal és újabb konkrét dolgokat említ,
amelyekből kiderül felszínes magatartásuk, illetve az, hogy a törvények
megtartása terén csupán a látszatra törekszenek.
Miért közli Máté evangélista ezt a beszédet, vitát? A válasz egyszerű: így
mutatja be a különbséget Jézus és a törvénymagyarázók véleménye között. E
beszédeket olvasva körvonalazódik számunkra az a jézusi szándék, amely a
felszínes és csupán a külsőségekben megnyilvánuló vallásosságot elítéli,
ugyanakkor a mi szándékaink tisztázására és szívünk megtérésére ösztönöz.
A vitabeszédek közlésének másik célja az evangélista részéről, hogy
bemutassa olvasóinak és nekünk annak hátterét, hogy miért keletkezik és
növekszik a Jézussal szembeni ellenségeskedés, amely végül az ő
elítéléséhez és halálához vezet. A kezdetben csak szóbeli vitákban
megnyilvánuló szembenállás az írástudók és a vallási vezetők részéről a
későbbiekben gyűlöletté fokozódik, és Jézus életére törnek.
A farizeusi lelkületet is feltárják ezek az evangéliumi részek. A farizeus
számára az a fontos, hogy az emberek lássák buzgóságát és úgy tekintsenek
rá, mint a vallásosság mintaképére. Ennek érdekében bűneit elrejti mások
elől, mert azok napfényre kerülése lerombolná a róla alkotott képet. Isten
elől pedig úgy próbálja elrejteni bűneit, hogy nem ismeri el azokat,
önmagát bűntelennek, tökéletesnek tartja. A rendszeres
lelkiismeretvizsgálat és szentgyónás segít a farizeusi gondolkodásmód
felismerésében és levetésében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézusom! Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség arra, hogy
embertársaim segítésével kimutassam irántad való szeretetemet.
Mindenkiben, de főként a szegényekben a segítségre szorulókban téged
akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni, neked igyekszem
segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a segítségnyújtást és
jócselekedeim érdemként számítsanak majd a végső ítéleten!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130826.mp3
 

________________________________

Aktuális:
X. Sümegi gyalogos zarándoklat a Balaton-felvidéken 2013. szeptember
13-15. Indulás: szeptember 13-án, pénteken reggel 7 órakor
Balatonalmádiból a Szent Imre templomtól. Előtte fél órával gyülekezés.
Szentmise minden nap lesz. Szeptember 15-én vasárnap 10 óra körül érkezünk
Sümegre, ahol részt veszünk a nagybúcsús szentmisén és a körmeneten. A
teljes táv mintegy 80 km.
Bővebb információ: www.mariaut.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum