2013. augusztus 27., kedd

[Evangelium] 2013-08-27

2013. augusztus 27. – Kedd

Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj, nektek,
képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és
a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az
igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat
sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de
lenyelitek a tevét. Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok!
Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok
kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a
pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
Mt 23,23-26

Elmélkedés:

Jézus folytatja a farizeusok ellen mondott beszédét, amelyben újabb
példákkal mutat rá helytelen vallásosságukra. A farizeusok a törvények
külső megtartásának álarca mögé rejtőztek, miközben azok belső lényegét,
az eredeti isteni szándékot nem tartották meg. Esetükben a
törvénytisztelet csak az isteni törvényekhez kapcsolt emberi szabályokra
vonatkozott. Azt gondolták, hogy a legkisebb szabály, előírás megtartása
is szükséges az üdvösséghez. Az üdvözülés célja ugyan helyes náluk, de
rossz utat, helytelen eszközöket választottak annak elnyerésére.
Jézus szavai szerint a törvényt nem az tartja meg, aki a legkisebb
mennyiségű terményekből is megadja a köteles részt, hanem az, akit az
igazságosság és az irgalmasság vezérel cselekedeteiben. Életünk olyan
alappillérei ezek, amelyek vallási indíttatásúak. Azért teszek mindent az
igazságosság elvét szem előtt tartva, mert Isten igazságos az emberekhez
és hozzám. Azért gyakorlom az irgalmasságot és a felebaráti szeretetet,
mert Isten is irgalmas hozzám. Azért őrzöm a hűséget, mert Isten is hű a
felém irányuló szeretethez.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Csodálatos képességekkel áldottad meg az embereket és
bizalmad jeleként arra kérsz bennünket, hogy embertársaink szolgálatára
álljunk. Segíts minket, hogy minden adottságunkkal önmagunk és mások
üdvösségét segítsük, s ezáltal dicsőséget szerezzünk neked. Hűséges
szolgáid akarunk lenni, akik szolgálatunk jutalmaként eljuthatunk az örök
életre.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130827.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum