2018. május 19., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-05-19

2018. május 19. - Szombat

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta
egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a
vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: "Uram, ki az, aki téged
elárul?" Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: "Uram, hát ővele mi
lesz?" Jézus így felelt: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem
jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!" Így a tanítványok
között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus
azonban nem azt mondta: "Nem hal meg", hanem: "Ha azt akarom, hogy így
maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?" Ez az a tanítvány, aki
tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő
tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind
megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket,
amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium befejező részében Jézus megjövendöli Péter apostol
vértanúságát. Ez a rész folytatódik a mai evangéliumban a János apostol
sorsával kapcsolatos részlettel. Tudnunk kell, hogy János evangélista
az I. század vége felé írta meg művét. Erre az időre a többi apostol
már vértanúhalált szenvedett, ezért a keresztény közösség tagjai között
téma lett János apostol hosszú élete. Vélhetően egyesek azt gondolták,
hogy Jézus olyan ígéretet tett neki, hogy az ő visszatéréséig nem fog
meghalni. Ezt a helyzetet tisztázza János, aki szerint Jézus ilyen
ígéretet nem tett, csupán annyit mondott Péternek, hogy nem feladata
mások sorsának kutatása. Az Úr azt kérte az általa meghívottaktól, hogy
kövessék őt, éljenek vele, ismerjék meg személyét és tanítását, hogy
távozása után folytassák az ő küldetését a tanúságtétellel. Péter
tanúságot tett halálával is az Úr mellett, János pedig szóban tett
tanúságot, illetve írásban is rögzítette Krisztus életét.
Az evangéliumi részlet azzal zárul, hogy az egész világ sem volna képes
befogadni a sok könyvet, ha mind megírnák Jézus cselekedeteit. Nem
szónoki túlzásról van itt szó, hanem arról, hogy Jézusnak, az Isten
Fiának titkát az idők végezetéig sem képes a világ teljesen megérteni
és befogadni. De az, amit megtudunk a kinyilatkoztatásból, elég
számunkra, hogy higgyünk Jézusban, az Isten Fiában.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Emberi értelmünk végessége nem képes felfogni
téged, a végtelen Istent. A te titkaiddal, hitünk titkaival
találkozunk, amikor feltárod, kinyilatkoztatod számunkra önmagadat. Nem
a véletlenben, a sorsban, hanem a te gondviselésedben hiszünk. Hiszünk
a feltárt titkokban és elfogadjuk, hogy földi életünk során nem
ismerhetünk meg mindent, hanem majd az örök életben tárul fel számunkra
mindaz, amire evilágban homály borul. Hisszük, hogy itt a földön veled
és a mennyben benned élhetünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180519.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum