2018. május 17., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-05-17

2018. május 17. - Csütörtök

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent
Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a
szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te,
Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a
dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek
vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek
legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket,
amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott
legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem
adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz
Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték,
hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is
megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen,
és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26
Elmélkedés:
Főpapi imájának ma olvasott részében Jézus azokra gondol, azokért
imádkozik az Atyához, akik nem éltek az ő idejében, nem lehettek
szemtanúi, nem találkozhattak vele személyesen, hanem a későbbi
korokban tanítványai szavára, igehirdetésüknek köszönhetően,
tanúságtételük gyümölcseként fognak hinni benne. Az apostolok nagy
érdeme, hogy az ő személyében felismerték a Megváltót és hittek benne.
Itt most azt tekinti a hívők érdemének, hogy ők mások tanúságtétele
alapján ismerték fel ugyanezt és fogadták el életük Megváltójának
Jézust. Isten úgy mutatkozik meg az ember számára, hogy felismerhető az
ő közeledése és az ember válaszolni tud Isten megszólítására, el tudja
őt fogadni. Ez az elfogadás a hit válaszában nyilvánul meg.
A hívők egységének mintája és forrása az Atya és a Fiú egysége. Az
egység kifelé, a világ felé a hitbeli és a szeretetbeli egységben
mutatkozik meg. Az egyházi élet, a vallásos élet sokféle formában,
változatosan nyilvánul meg, de a közösség akkor lesz az egység jele a
világ előtt, ha annak valamennyi tagja Istenhez kapcsolódik, az ő
szeretetéből táplálkozik. Jézus imájából azt érezzük, hogy valóban
értünk is imádkozik, legfőbb vágya az, hogy megmaradjunk a szeretetben
és az Istennel való közösségben.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet! Ha te nem
segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem
tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam
iránt, benned azonban bízom!
Néri Szent Fülöp
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A folyamatosan érkező adományok és igények miatt még nem zárjuk le az
idei tanszercsomag jótékonysági akciót. Eddig 753 személy 2461
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2442 csomagot már el
elküldtünk 73 plébániára, illetve iskolába. Mostanáig 2748
tanszercsomagra érkezett igény.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 17.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180517.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum