2018. május 16., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-05-16

2018. május 16. - Szerda

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent
Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek
legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat,
akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el
közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád
megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes
legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket,
mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt
kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te
elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük
szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
Jn 17,11b-19
Elmélkedés:
A mennyei Atyához intézett főpapi imájának következő részében Jézus
tanítványaiért fohászkodik. A tanítványoknak tudniuk kell, hogy a
Jézussal való egységben és az egymással való egységben tapasztalják meg
az Atya szeretetét. Az apostolok és az apostoli lelkületű Egyház
felelőssége abban áll, hogy a Jézustól kapott tanítást megőrizzék és
továbbadják. Mit jelent tehát az egység, amiről Jézus beszél? Kár volna
azt leszűkíteni csupán szervezeti egységre, amely külső jele a
Krisztushoz tartozásunknak. Az egység ugyanis a tanítás tartalmára is
vonatkozik, hitünk igazságaira. Jézus átadja nekünk a tanítását,
amelyen nem szabad változtatnunk. A tanítás és a hit egységének
hordozója és védelmezője tehát kezdetben az apostoli testület, majd a
későbbiekben az Egyház.
Az egység megőrzése és a tanító tevékenység nem lesz könnyű az Egyház
számára, hiszen minden korban szembe kell néznie a világ gyűlöletével,
azokkal, akik nem fogadják el a krisztusi igazságot. Ismét egy olyan
prófétai kijelentés ez, amely megvalósulását sokszor láthatjuk az
Egyház történelme folyamán.
Jézus e helyütt igazságnak nevezi a tanítást, amelyet az Atyától kapott
és amelyet átadott az embereknek. Az Úr tanítása elsősorban nem
útmutatás ahhoz, hogy hogyan érvényesüljünk a földi életben, hanem
iránymutatás az ember számára az üdvösség útján.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hiszem, Istenem és Megváltóm, erősen hiszem, hogy az Oltáriszentségben
vagy, mint igaz Isten és igaz ember.
Hiszem, hogy a te tested, a te véred, a te lelked, a te istenséged és
szent emberséged egészen benne foglaltatik e szent ostyában, habár
szemeim mindebből semmit sem látnak.
Szalézi Szent Ferenc


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180516.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum