2018. május 18., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-05-18

2018. május 18. - Péntek

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak
és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: "Simon, János fia,
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: "Igen, Uram, te
tudod, hogy szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: "Legeltesd
bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő
azt felelte: "Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
"Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz
engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz
engem?", és ezt válaszolta: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy
szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: "Legeltesd juhaimat! Bizony,
bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és
oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat.
Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e
szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.
Azután még hozzátette: "Kövess engem!"
Jn 21,15-19
Elmélkedés:
A mai evangéliumi részben Jézus háromszor kérdezi Pétertől, hogy
szereti-e őt, majd pedig ennek megvallása után ruházza rá azt a
hatalmat, amelynek birtokában vezetni fogja a krisztusi közösséget, az
Egyházat. A háromszori kérdést és feleletet egyes szentírástudósok
azzal magyarázzák, hogy Jézus így adott alkalmat Péternek arra, hogy
háromszori tagadását jóvátegye. Ugyanakkor az is elfogadható
magyarázat, hogy Jézus csak egyszer kérdezett, de János evangélista így
akarta kiemelni, hangsúlyozni az esemény fontosságát, Péter elsőségét
az apostoli testületben és a neki adott egyedülálló küldetést.
Érdemes odafigyelnünk a küldetés alapjára, a Jézus iránti szeretetre.
Az Úr ugyanis nem azt kérdezi Pétertől, hogy szereti-e a nyájat, a
bárányokat, akiknek vezetését rá akarja bízni, hanem azt, hogy őt
szereti-e. Az Egyház szolgálata és minden, az egyházi közösség javára
végzett feladat szeretetet kíván. Mindenekelőtt az Úr iránti
szeretetet, amely forrása lesz majd az Egyház tagjai felé megnyilvánuló
szeretetnek, odaadásnak, figyelemnek és gondoskodásnak.
A harmadik kérdésnél Péter elszomorodik, ami egyértelműen az ő
bűnbánatának jele. A megtérés, a bűnbánat és szeretet megvallása a
feltétele annak, hogy az Úr küldetést adjon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet
állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a
lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat
hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az
ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton
szeretnénk járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon.
Isten dicsőségét szeretnénk szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész
életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket
keresztünk hordozására! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan
éljünk!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A folyamatosan érkező adományok és igények miatt még nem zárjuk le az
idei tanszercsomag jótékonysági akciót. Eddig 753 személy 2461
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2442 csomagot már el
elküldtünk 73 plébániára, illetve iskolába. Mostanáig 2748
tanszercsomagra érkezett igény.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 18.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180518.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum