2018. május 4., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-05-04

2018. május 4. - Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti
barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak
titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól,
tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!"
Jn 15,12-17
Elmélkedés:
Ezekben a napokban Jézusnak az utolsó vacsorán mondott beszédét
olvassuk részletekben az evangéliumban. A mai részben Jézus a szeretet
kötelezettségére hívja fel figyelmünket. Az nem jelent újdonságot, hogy
szeretettel kell embertestvéreink felé fordulni, az viszont már
újdonság, hogy ennek példája az Úr szeretete. Jézus ezt mondja ugyanis:
"Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek
titeket!"
E kijelentés után kifejti, hogy ő hogyan szeret minket. Úgy tekint
ránk, mint barátra. Bár Isten és az ember kapcsolatára helyénvalóbb
volna alkalmazni az Úr és a szolga viszonyát, Jézus mégsem ezt teszi,
hanem barátjának nevezi azokat, akik törvényei szerint élnek. A
szeretetkapcsolat kezdeményezője Jézus, az ő szeretete mindig megelőzi
a miénket. Nekünk ajándékozza szeretetét, hogy ezt viszonozzuk és adjuk
mi is tovább másoknak. A szeretet gyakorlásáért nem csak az örök
életben kapunk jutalmat Istentől, hanem már a földi életben is
érezhetjük a természetfeletti jutalmat, azaz Isten odafigyel
kéréseinkre és meghallgatja azokat, ha Jézus nevében terjesztjük elé.
János evangélista itt feltárja a megváltás egyik gyümölcsét: Jézus
azonosul velünk emberekkel, ezért az Atya, elfogadja mindazok kérését,
akik Jézussal egyesülve fordulnak hozzá. Jézus önfeláldozó szeretetét
egyetlen ember sem tudja felülmúlni, de nincs is erre szükség. Elég, ha
példája szerint önmagunkat ajándékozzuk a másik embernek, önzetlenül,
szeretetből.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása
minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad
egykor: "Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!" Taníts
minket arra, hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya
is irgalmas hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának
hirdetőivé, hogy minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas
Isten szeretetét! Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy
fölismerjük bűneinket, s azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte
bűnbánatot és tiszta szívet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180504.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum