2018. április 30., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-04-30

2018. április 30. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: "Aki ismeri és
teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt
Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam
neki." Júdás - nem a karióti - itt közbeszólt: "Uram, hogyan van az,
hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus
így folytatta: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is
szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem
szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig,
amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a
Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket
mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek."
Jn 14,21-26
Elmélkedés:
Jézus életének egyik fontos eleme a tanítás. Útja során betér a
zsinagógákba tanítani, az ünnepek alkalmával a jeruzsálemi templomban
szintén ezt teszi. Tanító beszédet intéz a néphez a hegyen vagy máskor
a tóról egy bárkából. Beszédmódja sok elemében megegyezik korának
tanítói módszerével, mégis több szempontból különbözik attól. A legfőbb
különbség abban rejlik, hogy miközben a hivatalos tanítók saját
véleményüket mondták a törvénnyel és a parancsokkal kapcsolatban, addig
Jézus azt hirdeti, amit a mennyei Atya rábízott. Az Atyától kapott
igazságot mondja el.
Ennek fényében sajátos értelmet nyer a mai evangélium kijelentése: "Aki
szeret engem, megtartja tanításomat" (Jn 14,21) - mondja Jézus. Aki
Jézust szereti, az a mennyei Atyát is szereti, hiszen az ő tanítását
tartja meg.
A szeretet nem csupán egy emberi érzés, hanem cselekedetekben
megvalósuló jóság. Isten emberek iránti szeretete sem csupán egy érzés,
hanem Krisztusban testet öltő valóság. A megtestesülés Isten
szeretetének a cselekedete. Jézus pedig azzal bizonyította szeretetét
az Atya iránt és irántunk, hogy véghezvitte a megváltást szenvedése és
halála által. Az igazi szeretet azt jelenti, hogy mindent oda kell adni
fenntartás nélkül. Ezt teszi Jézus, amikor odaadja az életét. E
végtelen szeretet indít engem arra, hogy szeressem Istent.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet. Add, hogy
legyen bennünk erő, hogy fölemeljük fejünket, és föltekintsünk Jézusra,
akit értünk szegeztek keresztre. Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok
gondjaiban, hanem vegyük észre az odafönn-valókat. Add, hogy a
világosságban járjunk, ne pedig bűneink sötétségében. Köszönjük, hogy
Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi Világosság jött közénk. Add, hogy
fölismerjük őt, neki szolgáljunk, ne pedig bálványoknak. Add, hogy
mindig úgy járhassuk életünk útját, hogy sose veszítsük szemünk elől:
egyedül te vagy az Úr, a mi Istenünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180430.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum