2018. május 1., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-05-01

2018. május 1. - Kedd, Szent József, a munkás

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott
tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla:
"Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia
ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az
(unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is?
Honnét vette hát mindezt?" És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így
szólt: "Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és
otthonában." Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58
Elmélkedés:
Szent Józsefet, a munkást ünnepeljük a mai napon, aki a Szentírás
beszámolója szerint ács volt, s ezzel a mesterséggel biztosította a
Szent Család megélhetését. Mindennapi munkájával a gyermek Jézus és
Mária iránti szeretetét fejezte ki. Az evangéliumok nagyon keveset
árulnak el személyéről, csupán Jézus gyermekségtörténetében találkozunk
vele. Álombeli látomásban kap magyarázatot arra, hogy eljegyzett
felesége, Mária, miként várhat gyermeket, és utasításokat, hogy mit
kell tennie. József engedelmesen fogadja ezeket az isteni üzeneteket,
és mindent úgy tesz, ahogyan azt Isten kéri tőle. Szent József
elsősorban abban lehet példakép számunkra, hogy életünk minden
helyzetében fogadjuk el Isten szándékát, tegyük meg mindazt, amit Isten
kér tőlünk.
Másrészt abban is példamutató az ő élete, hogy munkánkat becsületesen
és lelkiismeretesen végezzük. Az így végzett munka mindig Istenhez visz
minket közelebb, mert folytatjuk az ő teremtő munkáját, jobbá tesszük a
világot. Ha valaki csupán megélhetési forrásnak és tehernek tekinti
munkáját, akkor aligha fog örömmel dolgozni. Inkább azt fogja keresni,
hogy ügyeskedéssel vagy mások becsapásával hogyan tud pénzt, minél több
pénzt keresni. Ez a lelkület távol áll a keresztény értékrendtől. Ne
csupán az elismerésért és az anyagi ellenszolgáltatásért dolgozzunk,
hanem találjuk meg a munkában az örömöt!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre,
hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján
felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi
szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha
ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg.
Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét
egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180501.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum