2018. április 28., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-04-28

2018. április 28. - Szombat

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha ismernétek
engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és
látjátok." Fülöp megjegyezte: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez
elég nekünk." Jézus így válaszolt: "Már olyan régóta veletek vagyok, és
nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan
mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok
intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki
bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya
énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony,
bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja
végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet
azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az
Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha
pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,7-14
Elmélkedés:
A mai evangélium az Atya és a Fiú közti kapcsolat mélyebb tartalmára
világít rá. A háttérben ez a kérdés rejlik: miért Jézus az egyetlen
közvetítő az emberek és az Isten között? Jézus tanításából megtudjuk,
hogy ő teljes közösségben van az Atyával és ebbe a közösségbe hívja
tanítványait is. Az Atyával való tökéletes egységét jelzi, hogy
szavaival az Atya mondanivalóját közli és cselekedeteivel az Atya
szándékait hajtja végre.
Ennek az Istenben lévő tökéletes egységnek a megértése természetesen
nem könnyű számunkra, ahogyan az apostolok sem értették meg pontosan
Mesterük szavait. Valami konkrétabbat, megtapasztalhatóbbat
szeretnének. Ezért kéri Fülöp, hogy Jézus mutassa meg az Atyát. Jézus
válasza továbbra is rejtélyes egy kissé: "Higgyétek el, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem!" (Jn 14,10).
Jézus azt állítja továbbá, hogy Isten nem csak az ő Atyja, hanem minden
emberé. Arra bátorít, hogy imádságainkban Atyánknak szólítsuk őt, s
gyermeki bizalommal forduljunk hozzá kéréseinkkel. A tékozló fiúról és
irgalmas atyjáról szóló példabeszédben pedig csodálatos képet tár elénk
arról, hogy Isten minden bűnünk ellenére kész megbocsátani nekünk.
Isten számtalan jelét adja, hogy atyai szeretettel, gondoskodással
fordul felénk. Engedjük, hogy Jézus a mennyei Atyához vezessen minket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat
és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és
így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran
viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180428.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum