2018. április 23., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-04-23

2018. április 23. - Hétfő

Abban az időben így szólt Jézus: "Bizony, bizony, mondom nektek: Aki
nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló.
Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit
neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és
kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok
követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak
tőle, mert az idegen hangját nem ismerik."
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél. Jézus ezért így folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: Én
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam
keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen."
Jn 10,1-10
Elmélkedés:
Jézus tanításának egyik jellegzetessége, hogy példabeszédeket használ,
hasonlatokkal világítja meg mondanivalóját. A tapasztalat szerint
hallgatósága így könnyebben megérti üzenetét. Különösen szükség van e
képes beszédre, amikor önmagáról, származásáról és küldetéséről beszél.
Hogyan tudja megértetni a néppel, hogy ő Isten, bár emberi valóságában
látják őt? Hogyan tudja elfogadtatni, hogy a mennyei Atya küldötte?
Hogyan tudja meggyőzni őket, hogy ő valóban Isten Fia?
A mai evangéliumi részletben néhány hasonlatot foglal össze János
evangélista, aki egyben azzal indokolja Jézus hasonlatokban gazdag
beszédmódját, hogy az emberek különben nem értették volna meg őt. A
beszédben a kapun bemenő pásztorról és a nyájhoz más módon közeledő
tolvajról van szó, illetve arról, hogy a juhok csak a pásztor hangját
követik, az idegentől elfutnak. Jézus azt állítja magáról, hogy ő a jó
pásztor, őt érdemes követni. Saját tanítását ilyen módon
megkülönbözteti az írástudók tanításától, jelezvén, hogy ez utóbbiakat
nem érdemes követni.
Jézus hangját akkor ismerem, ha rendszeresen hallgatom őt, olvasom
tanítását. Hangját akkor követem, ha megtartom tanítását és a tőle
megismert igazság szerint élek. Van-e bennem hit, hogy őrá bízzam
életemet?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és
gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya
keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el
ne szakadjak tőled.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180423.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum