2018. április 26., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-04-26

2018. április 26. - Csütörtök

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt
hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál,
sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így
is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket
választottam. De be kell teljesednie az írásnak: "Akivel megosztottam
kenyeremet, sarkát emelte ellenem." Előre megmondom, mielőtt
megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok.
Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem
fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem."
Jn 13,16-20
Elmélkedés:
A utolsó vacsorán az apostolok lábát megmosó Jézus tanúságot tett
arról, hogy az embereket akarja szolgálni, majd másnap, nagypénteken,
amikor vállalja a kereszthalált, a mennyei Atya szolgájának bizonyul.
Az Úr azt kéri tőlünk, hogy szolgáljuk embertársainkat és állítsuk
életünket Isten szolgálatába. Nem két, egymástól különböző dologról van
itt szó, hanem arról, hogy az embereket szolgálva Istennek szolgálunk.
Így volt ez Jézus megváltó halálakor, és ez történik akkor is, amikor
Jézus szolgálatát folytatom.
Gondoljunk most arra, hogy mi ülünk ott az asztalnál, Jézus éppen
hozzám lép, letérdel elém és az én lábamat mossa, majd megtörli. Nem
kérdezi, ki vagyok. Számára az a fontos, hogy az ő követője legyek és
azt akarja, hogy tiszta legyen a szívem. Nem vagyok nagyobb nála, mégis
ő térdel le előttem, ő szolgál nekem, sőt irántam való szeretetből még
ennél is többet tesz, feláldozza életét, üdvösségem szolgája lesz.
Elismerem-e Jézust életem Urának? Akarok-e neki szolgálni? Akarok-e a
példáját követve az embereknek szolgálni? Akarom-e az emberekben,
főként a legkisebbekben és a legszegényebbekben őt szolgálni? Tudok-e
alázatos lenni annyira, hogy nem viszolygok és húzódozok semmiféle
"megalázó" feladattól?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség lelkületét, taníts meg arra, hogyan kell
mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy
én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te
szeretsz engem! Nélküled semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De
egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és
a Fiúval mindig egyesüljek!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Nagy öröm a magyar katolikus Egyház és minden hívő számára, hogy 2018.
május 1-jén Szombathelyen lesz Brenner János vértanú pap boldoggá
avatása. Az eseményről információk itt olvashatóak:
https://brennerjanos.hu/
Könyv Brenner Jánosról
A boldoggá avatás alkalmára ajánlom szeretettel Brenner János atyáról
szóló könyvemet, amelyből a gyerekek megismerhetik János atya
példamutató életét.
A könyvről további információ az alábbi linken az Evangélium365
webáruházban található, ugyanitt megrendelhető:
https://www.evangelium365.hu/webshop/termek/4_gyermekkonyvek/81
Brenner János üvegablak megáldása Zalalövőn
A boldoggá avatás utáni szombaton, 2018. május 5-én a Zalalövői
templomban János atya még élő pap testvére, Brenner József atya mutat
be szentmisét 10 órai kezdettel. A szentmise keretében ő áldja meg a
templom új üvegablakát, amely Boldog Brenner Jánost ábrázolja. A
boldoggá avatást megelőzően nem lehetett még János atyát szentként,
glóriával ábrázolni, ezért ez az üvegablak lesz az első olyan művészeti
alkotás, amely őt mint az Egyház által boldogként tisztelt személyt
ábrázolja.
Az ünnepségre szeretettel hívom az e-vangélium olvasóit! Kérem, hogy
aki el tud jönni, jelezze ezt a zalalovo@gmail.com címen, hogy tudjuk a
várható vendégek számát. Köszönöm!
A Boldog Brenner Jánost ábrázoló színes üvegablak a hívek adományából
készül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával ezt az új
művészeti alkotást!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. április 26.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja a Brenner János üvegablakot! E célra
szánt adományát a következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Brenner János üvegablak
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Brenner János üvegablak
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Brenner János üvegablak támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Brenner János üvegablak


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180426.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum