2018. január 12., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-01-12

2018. január 12. - Péntek

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a
híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti
téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak
hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe,
kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a
hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt
a bénához: "Fiam, bocsánatot nyertek bűneid." Ült ott néhány írástudó
is. Ezek így gondolkodtak szívükben: "Hogy beszélhet ez így?
Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?"
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt
tehát hozzájuk: "Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt
mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj
föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van
hatalma a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához:
"Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt,
fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: "Nem
láttunk még ilyet sohasem!"
Mk 2,1-12
Elmélkedés:
A leprás beteg meggyógyítása, amiről tegnap olvastunk, lezárja Jézus
első csodáinak sorozatát. Valamennyi csoda bemutatása annak igazolására
történt, hogy Jézusban elérkezett a szabadító, cselekedeteivel
megvalósul az Isten országa, gyógyításaiban megtapasztalhatóvá válik az
irgalmas Isten jelenléte.
Írásának második fejezetében Márk evangélista újabb csodákat mutat be,
de ezek már más színben tűnnek fel. Ezek már kérdéseket vetnek fel a
törvények helyes értelmezésével és megtartásával kapcsolatban, illetve
vitára adnak okot az írástudók számára, akik Jézus hatalmának eredetét
akarják megismerni. E csodákról és vitákról lesz szó a következő napok
evangéliumaiban és ennek része a béna meggyógyítása is a mai szövegben.
A vita alapját az szolgáltatja, hogy a testi gyógyítást követően Jézus
határozott kijelentést tesz arról, hogy a beteg lelkét is képes
meggyógyítani, azaz hatalma van a bűnök megbocsátására. A testi
betegség megszüntetése valójában csak bevezeti a bűnbocsátó hatalom
témáját, amely egyértelműen a jelenet lényegesebb eleme. A látható és a
láthatatlan elemek keverednek az eseménynél. A testi nyomorúság, a
bénaság nyilvánvalóan látható, miként a béna barátainak igyekezete is.
Nem látható viszont a béna bűnössége és a barátainak hite sem. Jézus
gyógyító szavának eredménye egyrészt látható, mivel a beteg képes
felállni és saját lábán távozni, másrészt láthatatlan az emberi szemek
számára a bűntől való megszabadítás. Láthatatlan az írástudók
gondolkodása azzal kapcsolatban, hogy egyedül Isten képes megbocsátani
a bűnöket, Jézus azonban belelát szívükbe, jól tudja, mit gondolnak.
Akár belátom, akár nem, nekem is szükségem van Isten bűnbocsátó
szavára.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át
életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában
találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem
isteni kegyelemként!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
A látássérülteknek és vakoknak egy külön listán küldjük az
evangéliumot. Ők nem a szöveget kapják, hanem csak egy linket, amelyen
meg tudják hallgatni a napi evangéliumot, elmélkedést és imát. A
Bartimeus listára (ő volt a jerikói vak, akit Jézus meggyógyított) úgy
lehet felkerülni, hogy az illető nevét és e-mail címét küldjétek el a
zalalovo@gmail.com címemre, jelezvén, hogy a felírandó személy
látássérült, és szívesen felírom.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 12.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180112.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum