2018. január 8., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-01-08

2018. január 8. - Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az
(Isten országáról szóló) evangéliumot: "Betelt az idő, közel van az
Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére,
András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus
megszólította őket: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek
titeket." Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé
továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint
a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre
otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és
követték őt.
Mk 1,14-20
Elmélkedés:
Márk evangélista beszámolója szerint Keresztelő János küldetése azzal
ért véget, hogy megkeresztelte Jézust. A megkeresztelkedés eseményét
követően kezdődik Jézus nyilvános működése, amelyről a következő
időszakban fogunk olvasni. Mielőtt azonban az evangélista elkezdené
részletesen ismertetni az útnak induló Jézus tanítását és a tanító utak
eseményeit, mintegy összefoglaló jelleggel az olvasók elé tárja ezen
utak lényegét és célját: Jézus azért jött el a világba, hogy Isten
országának evangéliumát hirdesse. Az örömhír azért hangzik el, hogy az
emberek megtérjenek, azaz rátaláljanak az irgalmas Istenre.
Jézus felhívása így hangzik: "Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Jézus tehát az
Istennel való kapcsolat megújítására hív minket. Lényeges, hogy a hívás
azt követően hangzik el, hogy a megkeresztelkedéskor fény derült arra,
hogy Jézus milyen kapcsolatban van az Atyával, tudniillik ő a mennyei
Atya szeretett Fia. A későbbiekben ugyanis ki fog derülni, hogy Jézus
tulajdonképpen abban látja az említett új kapcsolat lényegét, hogy az
ember úgy nézzen Istenre, mint az ő szerető Atyjára és tekintse önmagát
Isten gyermekének. Jézus elhozza közénk Isten országát, egészen közel
hozza hozzánk az Istent, ővele elindulhatunk a hit útján, amely az
irgalmas Atyához vezet.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek köszönhetően valamennyi
szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 8.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180108.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum