2018. január 9., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-01-09

2018. január 9. - Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és
tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A
zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így
kiáltozott: "Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy
elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!" Jézus
ráparancsolt: "Hallgass el, és menj ki belőle!" A tisztátalan lélek
erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment
belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették:
"Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is
parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is terjedt a híre
hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28
Elmélkedés:
Azt követően, hogy Jézus prófétai módon meghirdeti Isten országát és
elkezd tanítványokat gyűjteni maga köré, Márk evangélista a
Genezáreti-tó partján lévő város, Kafarnaum zsinagógájába vezet minket.
Jézus itt tanít egy szombati napon, illetve meggyógyít egy tisztátalan
lélektől, azaz ördögtől megszállt embert. E jelenet tehát két elemet
tartalmaz, a tanítást és a csodajelet, amelyek szorosan összetartoznak.
A későbbiekben többször is találkozunk majd azzal, hogy a csodák és
csodás gyógyítások nem öncélúak, hanem mintegy igazolják Jézus
szavainak igazságát. A csodák által maga Isten mutat különleges
jeleket, hogy az emberek hitre ébredjenek.
A mai evangéliumi részletben kétszer is elhangzik, hogy Jézus
tanításának hatalma van, egyrészt a csoda előtt, másrészt azt követően.
A hallgatóság megérzi, hogy Jézus szavaiban különleges erő rejlik,
tanítása nem hasonlítható a többi írástudó tanításához, és ez abban is
megmutatkozik, hogy szavában rejlő isteni erőnek még a gonosz lelkek
sem képesek ellenállni. Ez az erő az ember javát, üdvösségét szolgálja,
miként maga a tanítás is az üdvösségre vezető egyetlen igazság. Nem
elég azonban elcsodálkoznunk, meglepődnünk a tanításon és annak erején,
hanem érdemes azt hittel elfogadnunk és követnünk. Ha megértem Jézus
tanításának újszerűségét és engedem, hogy az Úr minden ördögtől
származót kiűzzön belőlem, akkor megújulhat Istennel való kapcsolatom.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget,
hogy téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és
egyre hívebben kövesselek! Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket
fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat
odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s
követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá
akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem
te énbennem.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek köszönhetően valamennyi
szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 9.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180109.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum