2018. január 5., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-01-05

2018. január 5. - Péntek

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel.
"Kövess engem!" - mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és
Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele:
"Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti
Jézust, József fiát." "Jöhet-e valami jó Názáretből?" - kérdezte
Nátánáel. "Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy
Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: "Nézzétek, ez egy igaz izraelita!
Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte: "Honnan ismersz engem?"
Jézus így felelt: "Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa
alatt." Nátánáel erre elismerte: "Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy
Izrael Királya." Jézus így szólt: "Azért hiszel, mert azt mondtam:
Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd
így folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy
megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia
felett."
Jn 1,43-51
Elmélkedés:
Keresztelő Szent János személyéről János evangélista nagyon ügyesen
Jézus személyére tereli a figyelmünket. A Keresztelő tanúságtételének
eredményeként két tanítványa Jézus követője lesz, akik aztán újabb
személyeket vezetnek hozzá. Így vitte András a testvérét, Simon Pétert
Jézushoz, és így vezeti Fülöp Jézushoz Nátánáelt, akit Bertalan apostol
személyével azonosíthatunk. Ismét azt láthatjuk ebből, hogy a
tanúságtétel olyan folyamat, amely során új emberek ismerik meg Jézust
és lesznek követőivé, új személyek jutnak el a benne való hitre.
Nátánáel is a korabeli elképzelések rabja, ő is ugyanúgy gondolkodik,
mint a többi zsidó ember, ő is dicsőséges királyként, uralkodóként
képzeli el a Messiást, aki aligha származhat a vidéki kisvárosból,
Názáretből. Kezdeti kételkedése ellenére mégis elindul, hogy
találkozzon Jézussal és ez a személyes találkozás fordulatot hoz
számára. Beszélgetésük során felébred benne a hit, felismeri és
megvallja, hogy Jézus az Isten Fia.
A jelenet kapcsán érdemes Fülöp apostoltól is tanulnunk valamit, ami
hasznos lehet tanúságtételünk során. Fülöp nem kezd el magyarázkodni,
amikor hallja Nátánáel kételkedő kérdését. Nem akarja őt meggyőzni,
hanem azt szeretné csupán elérni, hogy Nátánáel induljon el maga és
győződjön meg személyesen arról, amiben most még kételkedik. Nem
feltétlenül a mi tanúságtételünk fog valakiben hitet ébreszteni, hanem
az Úrral való találkozás.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek köszönhetően valamennyi
szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 5.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180105.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum