2018. január 3., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-01-03

2018. január 3. - Szerda

Abban az időben, amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik
feléje, így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!
Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert
előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért
keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben." János azután így
folytatta tanúságtételét: "Láttam, hogy az égből, mint egy galamb,
leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött,
hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a
Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és
tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!"
Jn 1,29-34
Elmélkedés:
Szent János evangélista, akinek könyvéből ezekben a napokban Keresztelő
János tanúságtételét olvassuk, nem írja le Jézus megkeresztelkedésének
eseményét, ez csak a másik három evangéliumban olvasható. Az
evangéliumi jelenet helyszíne továbbra is a Jordán folyó vidéke, ahol
Keresztelő János tartózkodott és keresztelt. Amikor Jézus közeledik
felé, akkor János számára már nem idegen, hanem ismeri őt, amiből arra
következtethetünk, hogy valamivel korábban történhetett Jézus
megkeresztelkedése. János ezt mondja: "Láttam, hogy az égből, mint egy
galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad." Ez nyilvánvalóan a
kereszteléskor történt, hiszen a másik három evangéliumban részletesen
is olvashatunk a Jézusra galamb alakjában leszálló Szentlélekről. A
Keresztelő azt állítja Jézusról, hogy korábban őróla beszélt, mint
utána jövő személyről, aki nagyobb lesz nála, s akinek a küldetése lesz
igazán fontos, mert ő "az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit",
azaz ő hozza el a bűntől való szabadulást, a megváltást. A jelenet
végén hangzik el a Jézusról szóló legfontosabb kijelentés János
részéről: "tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!"
Felmerül bennünk a kérdés: Honnan tudta János, hogy Jézus a Megváltó,
az Isten Fia? Nem a hitetlenség kérdezteti ezt, hanem a tanúságtétel
alapját keressük. Maga János válaszol erre azzal, hogy aki őt küldte,
mondta meg neki, hogy mi lesz az a jel, amiből felismeri az Isten Fiát,
azaz egyértelműen Isten személyesen neki szóló kinyilatkoztatása az
alapja tanúságtételének.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám. Add, hogy értelmem
bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat,
amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak,
hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak
a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal öleljem át az örök
valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180103.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum