2017. december 16., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-16

2017. december 16. - Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: "Miért mondják az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Ő így felelt: "Illés
eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy
Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak
vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük." Ekkor értették meg a
tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13
Elmélkedés:
A messiási elképzelések és várakozások világába enged bepillantást a
mai evangéliumi részlet. A korabeli felfogás szerint a Messiás
eljövetelét jelek fogják megelőzni, többek között ilyen jel lesz az,
hogy Illés próféta el fog jönni, visszatér a világba. Erre az
általánosan elterjedt nézetre utal a tanítványok kérdése. "Miért
mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?" Válaszában
Jézus nem kezdi el idézni a messiásról szóló prófétai jövendöléseket és
nem kezdi el azokat magyarázni. Inkább nagyon egyszerűen kijelenti,
hogy tulajdonképpen Keresztelő János személyében már eljött az a
személy, aki megelőzi a Megváltót, a Messiást. Ő ugyan nem Illés
próféta, de Isten embere, Isten küldötte, akinek küldetése az, hogy
meghirdesse a messiási idők közeledtét.
Isten tehát mutat jelet, küld embereket, csak az a kérdés, hogy ki
ismeri fel ezeket a jeleket és ki hisz küldötteinek. Ha csupán
hallgatjuk az üzenetet, de annak tartalmát nem vonatkoztatjuk magunkra
és nem törekszünk arra, hogy az üzenetből megismert igazság szerint
éljünk, akkor Isten mutathat nekünk akármilyen jelet, mi nem fogunk
előrelépni a lelki fejlődés útján. Isten nem csupán az évezredekkel
korábban élőknek mutat jelet, hanem nekünk is, hozzánk is küld olyan
személyeket, akik az igazságra tanítanak. Felismerem-e őket?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te egykor bűnbánatot hirdettél a népnek és
megtérést vártál az emberektől. Evangéliumod üzenete arra ösztönöz,
hogy szembenézzek önmagammal, bűnös múltammal, életem hibáival. Segíts
felismernem mindazt, amin változtatnom kell, s amin a te kegyelmeddel
változtathatok. Adj szívembe igaz bűnbánatot! Add nekem a Szentlélekben
való újjászületés kegyelmét! Mutasd meg nekem, milyen úton induljak, s
mit vársz tőlem a jövőben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171216.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum