2017. december 13., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-13

2017. december 13. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: "Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek:
én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,
mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek.
Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű."
Mt 11,28-30
Elmélkedés:
Napjainkban sokan azt érzik, hogy Isten törvényei és parancsai
korlátokat jelentenek, mintha miattuk nem volna teljes az ember
szabadsága. Sokan úgy érzik, hogy akkor teljesen szabadok, ha senki nem
parancsol nekik, még Isten sem, és senki elvárásainak nem kell
megfelelniük. Az ilyen emberek személyes szabadságuk hangoztatása
közben tudomást sem akarnak venni arról, hogy másoknak is van
szabadsága.
Emberi szabadságunk annak köszönhető, hogy Isten szabadnak teremtett
minket. Ez a szabadság azonban nem szűnik meg akkor, amikor elfogadom
Isten útmutatásait az életemben, és elfogadom a parancsoknak azokat a
korlátait, amelyek a másik ember és a közösség érdekeit védik. A bűn
azt jelenti, hogy az ember szembeszáll Istennel, megtagadja
parancsainak teljesítését. Az ember ilyenkor abból indul ki, hogy nincs
szüksége Istenre, hanem mindenben a maga ura. Úgy gondolja, hogy Isten
nélkül is tud majd boldogulni, sőt, így lesz igazán boldog és szabad az
élete.
Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy törvényeinek igája édes az
ember számára, azaz ha nem kényszerűségből vagy félelemből tartjuk meg,
hanem Isten iránti szeretetből, akkor könnyebbé válik. Jézus törvénye
nem lehetetlen. Parancsai megtarthatóak, teljesíthetőek. Bennük
felismerem azokat az útjelzőket, amelyek az üdvösség útját kijelölik.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha
saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe
esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók
szeretnénk lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor ellene
akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul
maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a
gyenge embernek.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a
korábbiak ismétlődnek.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak,
ismerőseiteknek karácsonyra! Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára
az evangélium olvasása a mindennapok éltető forrása.
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365
webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 11-ig 504 személy 2360 könyvre küldött
adományt és 2335 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 13.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171213.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum