2017. december 15., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-15

2017. december 15. - Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: "Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: "Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok." Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá:
"Ördöge van." Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: "Lám,
a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!" Az Isten
bölcsességét azonban művei igazolták."
Mt 11,16-19
Elmélkedés:
Jézus a következőket mondja a mai evangéliumban: "Furulyáztunk, de nem
táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok." A Szentírással
foglalkozó tudósok szerint talán egy korabeli játék szövege ez, amelyet
egymásnak mondogattak a gyerekek. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy
Keresztelő Jánossal és a küldetésének eredményével kapcsolatban
idézhette ezt a mondást Jézus. János ugyanis bűnbánatot hirdetett,
megtérést sürgetett, hogy a nép így készüljön fel a Messiás érkezésére.
De voltak, akiket nem lehetett ezzel az üzenettel jobb belátásra
késztetni, őket nem mozdította meg a furulyaszó. Ők úgy tettek, mintha
nem volna bűnük vagy mintha nem nekik szólna a figyelmeztetés.
Hasonló kudarcot, eredménytelenséget később Jézus is megtapasztal. Őt
sem fogadta mindenki szívesen. Az ő személyében sem látta meg mindenki
Isten küldöttét. Benne sem ismerte fel mindenki a Megváltót. Isten
küldötteinek, a prófétáknak az elutasítása ismert volt Jézus számára,
hiszen jól ismerte népe történetét. Az ő szava sokkal szelídebb volt,
mint Keresztelő Jánosé, mégsem indított mindenkit bűnei megbánására. Ő
kifejezetten azt az örömhírt hirdette, hogy Isten irgalmas, megbocsátó,
várja azokat, akik megbánják bűneiket.
Az adventi időszakban érdemes elgondolkodnom azon, hogy mi indít engem
bűnbánatra? Bűneim megvallására ösztönöz-e az irgalmas Isten
közeledése?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat
Tőled el ne terelje, adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem
földre ne teperje, adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék
el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje, adj szabad szívet, hogy azt semmiféle
erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged
megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló
bölcsességet, add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom
téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mely Téged végtére
átkarolhasson.
Aquinói Szent Tamás


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171215.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum