2017. szeptember 9., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-09-09

2017. szeptember 9. - Szombat

Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között
járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel
morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: "Miért tesztek
olyant, ami szombaton tilos?"
Jézus válaszolt nekik: "Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor
társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent
kenyereket, evett, és adott belőlük a többieknek is; pedig azokat csak
a papoknak lett volna szabad megenniük." Majd hozzátette: "Az Emberfia
ura a szombatnak is."
Lk 6,1-5
Elmélkedés:
A bibliai teremtéstörténet szerint művének befejeztével Isten a hetedik
napon megpihent. A Teremtő pihenését, nyugalmát utánozza az ember,
amikor a szombati napon nem dolgozik, azaz Istennek szenteli idejének
ezt a részét a munka után. A szombati napot szentnek tartották és
szigorú törvényekkel szabályozták annak megtartását. Jézus maga is
megtartja a szombatot, részt vesz az istentiszteleten, és felhasználja
örömhírének továbbadására. Abban a korban a farizeusok számára sokszor
csak formaságot jelentett a szombati törvények megtartása, s ez ellen
Jézus több alkalommal is tiltakozott.
A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus tanítványainak
cselekedete vitát vált ki a farizeusokból, akiknek az értelmezése
szerint a tanítványok tette ellentétes a szombatra vonatkozó
előírásokkal. A farizeusok ugyanakkor azt is gondolhatták, hogy a
Mester azért nem figyelmezteti követőit e szabályokra, illetve azok
megtartására, mert nem tartja fontosnak vagy kötelezőnek azokat. A vita
lezárásaként Jézus azt válaszolja, hogy ő ura a szombatnak is, s
előbbre valónak nevezi az embert a törvényeknél.
A törvények lényegének és mélyebb szándékának megértése segíthet minket
abban, hogy ne kényszerként éljük meg azok megtartásának kötelességét.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus, aki valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben!
Bűneim őszinte megbánásával készülök arra, hogy veled találkozzak a
szentáldozásban. Légy lelkem tápláléka, éltess engem! Abban a hitben
fogadom szent testedet az átváltoztatott kenyérben, hogy titokzatos
testednek, az Egyháznak tagja vagyok. Szüntess meg a keresztények
között minden széthúzást, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással.
Annak reményében veszem magamhoz szent testedet, hogy elvezetsz az örök
életre.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170909.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum