2017. szeptember 7., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-09-07

2017. szeptember 7. - Csütörtök

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett
köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján
két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták.
Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy
vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a
népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: "Evezz a
mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra." "Mester - válaszolta
Simon -, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te
szavadra, kivetem a hálót." Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy
szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak,
hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a
két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus
lábához borult, és e szavakra fakadt: "Uram, menj el tőlem, mert bűnös
ember vagyok." A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt
félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus
fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: "Ne félj!
Ezentúl emberhalász leszel." Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket
elhagyva követték Jézust.
Lk 5,1-11
Elmélkedés:
Az elmúlt napok során az evangéliumi történetek alapján többször
rácsodálkoztunk Jézus szavának különleges erejére, hatalmára. Szavával
képes parancsolni a gonosz erőknek, az embereket megszálló gonosz
lelkeknek, és azok elhagyják a megszállottakat. Ezt szemléltetik az
ördögűző csodák. Szintén erre példa, amikor Jézus parancsoló szavával
lecsendesíti a háborgó tengert, megszünteti a vihart. A bibliai
nyelvezet és a Jézus korabeli felfogás szerint a megállíthatatlan
természeti erők mögött a gonosz megfékezhetetlen hatalma áll, amely az
emberek életére tör. Jézus mégis képes megállítani ezeket a pusztítani
akaró erőket és így megmenti az emberek életét.
Más gyógyítások alkalmával Jézus szavának hatására történik meg a
csoda. Parancsot ad, hogy beszélni tudjon az néma száj, nyíljon meg a
hallásra a süket fül, mozduljon meg a béna láb, tisztuljon meg a leprás
test. Szavára mindezek azonnal bekövetkeznek. Ismét más esetekben
tanító szava embertömegeket mozdít meg, indít útnak, hiszen azért
keresik sokan, hogy hallgassák tanítását, amelyben felismerik az Isten
országáról szóló örömhírt.
A mai evangélium szerint Péter apostol engedelmeskedik az Úr szavának,
megteszi, amit Jézus mond, kiveti a hálót halfogásra. Engedelmessége
csodát eredményez, munkájuk bőséges eredményt hoz, bár korábban
eredménytelen volt fáradozásuk. Hallgatok-e Jézus szavára?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál
nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy
felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és Téged
szolgáljunk mindenkiben!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeptember utolsó vasárnapján lesz a Szentírás vasárnapja, ezért erre a
hónapra időzítettük az Evangélium365 okostelefon alkalmazás élesítését,
amely iOS és android készülékeken lesz elérhető. Továbbra is egyéni
beállítások szerint lehet majd olvasni a napi szentírási szövegeket,
azokat meg lehet hallgatni, illetve megosztani másokkal. Az applikáció
emellett több újdonságot is tartalmaz. Lesz egy imagyűjtemény, amelyben
kulcsszavak szerint lehet keresni az imák között, valamint
véletlenszerű imát is lehet majd kérni. Kéréseiteknek megfelelően
elérhető lesz a nap szentje is. Lehet majd egyéni értesítéseket
beállítani, illetve különböző ébresztőket a hét napjaira. Az alkalmazás
élesítésének időpontját jelezni fogom a közeljövőben.
Az őszi evangelizáció keretében az okostelefon alkalmazást szeretnénk
népszerűsíteni, hogy minél többen megismerjék az evangélium olvasásának
ezt a korszerű módját. Terveztünk kétféle plakátot, melyeket 5 ezer
példányban nyomtatunk ki, valamint négyféle imakártyát, melyek
mindegyikét 10 ezer példányban nyomtatjuk. A plakátokat és imakártyákat
Magyarország plébániáiba, templomaiba tervezzük elküldeni. A tervezési
és nyomdai költségek 510 ezer, a postázási és szállítási költségek 330
ezer forintot tesznek ki.
Szeretettel kérlek benneteket, az evangélium olvasóit, lehetőségetek
szerint támogassátok az őszi evangelizációt. Az Evangélium365 csapata
nevében köszönöm, ha ilyen módon is értékelitek evangélium-hirdető
szolgálatunkat.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. szeptember 7.
Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365
+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt
a zalalovo@gmail.com címen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170907.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum