2017. szeptember 8., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-09-08

2017. szeptember 8. - Péntek, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária
gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr
angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy
feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van.
Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét
bűneitől." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a
próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: "Velünk az Isten."
Mt 1,18-23
Elmélkedés:
A mai napon Jézus Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának a születését
ünnepeljük. Isten kegyelmének köszönhetően Mária egész élete folyamán
nem követett el bűnt, azaz a názáreti leány személyében a bűntelen
ember született meg a világra. Szűz Mária Istentől kapott hivatása az,
hogy a Megváltó Anyja legyen. Isten kegyelme minket is képessé tehet,
hogy ellenálljunk a kísértéseknek, legyőzzük rosszra hajló emberi
természetünket, és engedelmeskedjünk Isten parancsainak, aki minket
mindig a jóra indít. A bűntelen életre való törekvés egyre közelebb
segít minket a szeretet Istenéhez.
Az evangéliumokban Jézus gyermekség-történetei több dologban is
különböznek. Márk nem tulajdonít nagy jelentőséget Mária személyének,
Máté pedig Szent József szemszögéből mutatja be Jézus születését és
gyermekkorát. Lukács evangélista viszont kifejezetten Szűz Mária
oldaláról láttatja az eseményeket. Mindegyikben természetesen a gyermek
Jézus áll a középpontban.
Ha kifejezetten Mária magatartását nézzük, talán passzívnak nevezhető.
Beleegyezik Isten akaratába. Hozzájárul, hogy a Szentlélek hatására
megfoganjon méhében Jézus. Engedi, hogy József irányítsa sorsát.
Tulajdonképpen sohasem Mária a kezdeményező.
Ha átengedem a kezdeményezést és felajánlom életemet Istennek, velem is
nagy dolgok fognak történni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet
állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a
lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat
hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az
ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton
szeretnénk járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon.
Isten dicsőségét szeretnék szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész
életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket
keresztünk hordozására! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan
éljünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170908.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum