2017. június 21., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-06-21

2017. június 21. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja
bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben
legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked."
Mt 6,1-6.16-18
Elmélkedés:
A régi és az új törvény szembeállítása után Jézus új témát kezd a hegyi
beszédben, amely azt mutatja be, hogy az ember miként tudja megújítani
vallási életét. E tanácsok esetében is ugyanolyan határozott, mint
amilyen magabiztossággal megfogalmazta korábban az ő új törvényeit.
Ennek megfelelően a vallási élet három alappillérét említi a mai
evangéliumban: a másoknak tett jócselekedeteket, az imádkozást és a
böjtölést. Kijelentéseivel helyteleníti a korabeli gyakorlatot és
bírálatot fogalmaz meg azokkal szemben, akiknek hivatása volna a
törvények helyes értelmezése és saját példájukkal kellene példát
mutatniuk a nép számára. Úgy látja, hogy a farizeusok és írástudók
vallásgyakorlata eltávolodott a helyes iránytól, hiszen vallási
cselekedeteikkel nem Isten tetszését keresik, hanem inkább az emberek
elismerését kívánják elérni. Emiatt vallásosságuk hamis, képmutató.
Jézus azt szeretné, hogy tanítványai valóban Istennek éljenek, Isten
iránti szeretetükről tegyenek tanúságot és cselekedeteikkel Istent
akarják megdicsőíteni. Szavaiból megértjük, hogy a keresztény
tanúságtétel és annak gyümölcsei a fontosak, nem pedig a tanúságtevő
személye. Ha az úgynevezett tanúságtételem rólam szól, akkor rossz úton
járok, mert nem magamról vagy az én személyes vallásosságomról kell
szólnia, hanem mindig Istenről.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusom! Hálát adok neked, hogy feltételek nélkül elfogadsz engem,
hozzád tartozom, és nem mondasz le rólam. Hálát adok, hogy kegyelmed
halálom napjáig ingyenes, hogy teljes jóságodban nem hiányosságaimat
kéred számon tőlem. Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha, ha
el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz. Nem akkor jössz, ha
várom, hanem ha nem számítok rá. Csöndesen átölelsz, befogadsz
határtalan szeretetedbe. Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a
rossz, csak az örök lehetőség, hogy bennem élve, általam kifejezd
magad. Szólj rajtam keresztül, nyilvánulj meg bennem, hogy többé már ne
én legyek a fontos, hanem csak te. Segíts, hogy közvetítsem jelenléted
a világban.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170621.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum